Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets utrikesarbete återgår till det normala – de anställda har återvänt till arbetsområdena

När coronapandemin började tvingades de flesta av Missionssällskapets anställda återvända till Finland. Nu är våra medarbetare tillbaka på nästan alla arbetsområden. I Thailand drömmer man redan om att kunna träffa församlingsmedlemmar ansikte mot ansikte.

Finska Missionssällskapets utrikesarbete har fortsatt genom hela pandemin. Till exempel i Nepal har man ordnat utbildningar med säkerhetsavstånd för jordbrukare. Foto: Mimosa Hedberg.

Våren 2020 då coronapandemin slog till, evakuerade Missionssällskapet 37 anställda med familjer från olika håll i världen. Så småningom återvände också resten av våra anställda till Finland. Av närmare 70 medarbetare stannade bara sju utomlands.

Tack vare coronavaccinationer och karantäner har man så småningom kunnat återvända till arbetsområdena.  I nuläget har vi 44 medarbetare utomlands, och flera är på väg tillbaka ännu under denna månad.

Coronasituationen och restriktionerna förändras snabbt på våra arbetsområden. Till exempel kunde man inte överhuvudtaget resa till Hongkong för en tid sedan, medan man nu släpps in, men måste genomgå en tre veckors karantän.

Missionssällskapets arbete har trots den fysiska frånvaron fortgått genom hela pandemin. De lokala kyrkorna har fått stöd att arbeta på ett nytt sätt, och fått hjälp med att utnyttja digitala lösningar. Utvecklingssamarbetsprojekt och diakoniprojekt har gjorts om för att möta de behov som uppstått under coronatiden. Projektresor har genomförts virtuellt och exempelvis utbildningar har ordnats på distans.

”Missionssällskapet och dess amarbetspartner på olika håll i världen har anpassat sig förvånadsvis snabbt till en vardag som förändrats till följd av coronapandemin.  Ursprungliga arbets- och resplaner gjordes om med en snabb tidtabell, och genom digitala lösningar höll man kontakt även med de mest avsides avkrokarna i världen. Denna anpassningsförmåga i oväntade situationer är även i fortsättningen en del av Missionssällskapets vardag, och anpassningen skulle inte fungera utan en gedigen yrkeskunskap och kännedom om olika kontexter”, säger chefen för utrikesarbetet Tero Norjanen.

Han tackar Missionssällskapets medarbetare som arbetar med ett stort hjärta.

Kirsi Salmela upplevde pandemitiden i Thailand

Våren 2020 stannade sju anställda på arbetsområdena på grund av familjeskäl, livssituation eller andra orsaker. En av dem var Kirsi Salmela, som jobbar i Thailand som sakkunnig inom ungdomsarbete och diakoni. Hon såg hur Thailand, liksom Finland, stängde sina gränser för att minimera coronasmittan.

Under en period var Kirsi Missionssällskapets enda anställda i Thailand. Det betydde att hon tog hand om allt det som behövde göras på plats.

”Tiden har varit tung på många vis. Den har lärt mig att stå ut med ovisshet och att leva med förändringar. Jag har lärt mig mycket om min förmåga att klara av att sköta alls slags uppgifter i ständigt och snabbt växlande situationer”, förklarar Kirsi.

Coronavaccinationerna kom igång i Finland i december ifjol. I Thailand påbörjades vaccinationerna först flera månader senare. Vaccinationsgraden i Thailand släpar därför efter. Enligt nyhetsbyrån Reuters har 36 procent i Thailand fått två doser vaccin medan andelen i Finland är 67 procent.

När man jämför med andra arbetsområden är vaccinationssituationen i Thailand rätt bra. Till exempel i Angola, Etiopien, Namibia och Senegal har under 10 procent av befolkningen fått vaccin. För att nämna ett exempel har man redan hittat antikroppar i blodet på nästan 70 procent av befolkningen i Nepal, med andra ord har en stor andel av människorna fått skydd mot coronan genom att genomlida sjukdomen.

Fortfarande många smittfall

I somras kunde Kirsi äntligen besöka Finland, och nu i början av oktober återvände hon till Thailand efter en paus på tre månader. Också fem andra anställda vid Missionssällskapet har kunnat återvända till Thailand.

Thailand har fortfarande många coronafall. Smittfallen kan vara över 10 000 per dag. Mängden avspeglar ändå inte den verkliga pandemisituationen, eftersom testningen inte är omfattande.

Barnen går fortfarande i distansskola, men minst 100 000 barn saknar denna möjlighet eftersom de inte har tillgång till internetuppkoppling. Masktvång gäller överallt utanför hemmen.

”Den distansen om uppstått mellan människor är en utmaning. Fjärranslutningarna ersätter inte närträffar, men kunskaperna av att använda virtuella verktyg är till nytta även i fortsättningen. Den här tiden har lärt oss att uppskatta närträffar och att göra saker tillsammans.

Hon hoppas att vi i slutet av året kan träffa kolleger och församlingsmedlemmar ansikte mot ansikte och besöka församlingar runt om i landet.