Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Resultatet av Missionssällskapets arbete i Senegal: ”Funktionshindrade människor har fått komma ut från sina hem”

I Senegal betraktar fortfarande många människor funktionshinder som en förbannelse. Därför lever personer med funktionsnedsättning ofta ett begränsat liv inom hemmets väggar. Missionssällskapets och den lutherska kyrkans i Senegal gemensamma arbete har medfört en förändring.

Amy och hennes mamma Adama framför familjens hem. Foto: Heli Vuohelainen
Amy och hennes mamma Adama framför familjens hem. Foto: Heli Vuohelainen

Amy är en 13-årig funktionshindrad flicka som bor tillsammans med sin familj, som består av 10 personer, i området Foundiougne i Senegal. Amys familj har med stöd av Missionssällskapet och Senegals lutherska kyrka fått getter och bönfrön, med vars hjälp den fattiga familjen får inkomster att leva på.

Missionssällskapets och den lutherska kyrkans utvecklingssamarbete i Senegal startade i Amys hemby redan år 2015, då ett kvinnokooperativ bildades i området och informationsträffar om funktionsnedsättning ordnades. I Senegal anser många fortfarande att funktionsnedsättningar är en förbannelse och de funktionshindrade lever ofta ett begränsat liv innanför hemmets väggar. “Informationsträffarna har haft stor inverkan här: Människor med funktionsnedsättning har kunnat ta sig ut från sina hem”, säger kyrkans projektkoordinator Penda Ndiaye. 

Penda Ndiaye berättar att kvinnorna i byn Soum har grundat ett kooperativ, som ger lån för att förbättra kvinnornas inkomster. Foto: Heli Vuohelainen

Vid sidan av att öka medvetenheten om funktionsnedsättningar har Missionssällskapet också hjälpt de funktionshindrade att skaffa födelsebevis och tillgång till hälsovård. År 2021 fick totalt 255 personer med funktionsnedsättning den sjukvård de behövde med hjälp av projektet.

Amys mamma Adama berättar att också Amy har fått ett födelsebevis tack vare projektet och har kunnat få hälsovård tillsammans med fyra av sina familjemedlemmar. Numera kan familjen ansvara för sina hälsovårdskostnader själv, efter som den får pengar till exempel genom att odla bönor och sälja getter efter att de fått killingar.

För några år sedan började den senegalesiska regeringen dela ut så kallade handikappkort, vars syfte var att garantera alla jämlika rättigheter till offentliga hälsovårdstjänster. Tanken var att kortinhavararen endast skulle stå för 20 procent av sjukvårdskostnaderna och resten staten skulle ta hand om. I praktiken blev staten tagen på sängen av det stora antalet funktionshindrade och har inte kunnat hjälpa alla som behöver hjälp.

“För att vårt arbete ska nå hållbara resultat är det mycket viktigt att förbättra de funktionshindrades förutsättningar att försörja sig och att stärka dialogen med de myndigheter som ansvarar för deras angelägenheter”, påpekar Anu Vasamies-Hackenbruch, sakkunnig vid Missionssällskapet.

Att kunna försörja sig själv förbättrar de funktionshindrades anseende i samhället

Amy bor med sin familj i ett område som består av halvöken, där det är svårt att odla. Som en följd av klimatförändringen har jordmånen blivit allt saltare och utarmad. Under regnperioden kommer det rikligt med vatten, men största delen av vattnet rinner bort.

I Senegal leder klimatförändringen till exempel till ökenspridning, minskning av jordbruks- och betesmark och försämrad tillgång till vatten för bevattning och dricksvatten. Bilden visar omgivningarna kring Amys hem. Foto: Heli Vouhelainen

Missionssällskapet stöder anpassningen till klimatförändringen i områdena Foundiougne och Dialakoto och särskilt förbättringen av försörjningsmöjligheterna för kvinnor och personer med funktionsnedsättning. “I senegalesisk kultur är försörjning en förutsättning för att man ska kunna lösa in sin plats i samhället. Att förbättra försörjningen är ett viktigt verktyg för att stärka funktionshindrade personers ställning i familjen, samfundet och samhället”, säger Vasamies-Hackenbruch.

“Dessutom ger det dem möjlighet att delta som fullvärdiga medlemmar i samhällslivet och att bilda en egen familj.”

En viktig inkomstkälla är småboskap. Till exempel år 2022 fick totalt 72 personer i utsatt position ta emot småboskap som getter, grisar eller höns. 48 av dem som tog emot småboskap var personer med funktionsnedsättning.

Tillsammans med den lutherska kyrkan i Senegal stöds områdena även genom byggande av brunnar, anläggande av grönsaksträdgårdar, grundandet av en spannmålsbank och plantering av träd.

Chefen för kyrkans avdelning för utvecklingssamarbete, Ngor Ndour (bakom till vänster), säger att man genom projektet avser att öka människors medvetenhet om växtarter som bättre klarar av landets salthalt och torka. Sådana är till exempel mango-, kokos- och papayaträd. Foto: Heli Vuohelainen


Text Heli Vuohelainen

***Med stöd av Finlands anslag för utvecklingssamarbete***