Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

En ordbok för ett senegalesiskt minoritetsspråk blir till med stöd från Finska Missionssällskapet

En förskola med undervisningsspråket sereer. Bild: Hannele Tulkki-Williams.

Ordboken stöder undervisning på eget språk och bidrar till att höja nivån på undervisningen. Inkommande söndag firar vi internationella modersmålsdagen.

Som ett resultat av Finska Missionssällskapets arbete i Senegal färdigställs en ordbok på sereer under februari månad. En ordbok på eget språk är ett viktigt stöd för barns skolgång och möjliggör undervisning på barnets modersmål i Senegal där 40 procent av befolkningen är analfabeter. Söndagen den 21 februari firar vi internationella modersmålsdagen då man världen över uppmärksammar den språkliga mångfalden och flerspråkig undervisning samt påminner om modersmålets viktiga roll i undervisningen. Egenspråkig undervisning är ett viktigt medel att lösa den globala inlärningskrisen. Även Finland strävar till att stärka sin roll i lösningen av inlärningskrisen.

Det finns över trettio språk i Senegal, men endast franskan är ett officiellt språk. Serererna uppgår till cirka sjutton procent av landets befolkning. I ordboken som utkommer i februari ingår nästan 27 000 ord och det är den mest heltäckande ordboken på ett senegalesiskt minoritetsspråk hittills.

– Ordboksproduktionen kom igång för att det behövdes verktyg för den egenspråkiga undervisningen. Vårt mål är att ordboken hjälper att integrera modersmålet i utbildningssystemet och i läroplanen, berättar Hannele Tulkki-Williams, regional programchef i Senegal.

Ordboksarbetet har i praktiken utförts av avdelningen för utvecklingssamarbete vid Senegals lutherska kyrka. Under årens lopp har många specialister bidragit till boken. Man har samarbetat med bland annat Cheikh Anta Diop Universitetet i Dakar.

Senegals lutherska kyrka har förskolor på barnets eget språk som stöds av Missionssällskapet. Förskolorna hjälper barnen att lära sig då de får bekanta sig med skolvärlden på sitt eget språk. Detta gör överflyttningen till den franskspråkiga grundskolan lättare. Abdou Faye, som ansvarar för ordboksprojektet hoppas att även grundskolorna skulle erbjuda undervisning på eget språk i fortsättningen, men detta kräver ännu arbete från statens sida. Hittills har myndigheterna välkomnat ordboksarbetet.

– Vi har haft dialog med myndigheterna ända från början, och det har varit en viktig del av processen. Målsättningen är att alla förstår vikten av modersmålet: att få studera på sitt modersmål underlättar inlärningen och hjälper en att tillägna sig saker. Det är också lättare för föräldrarna att stödja barnen då man talar samma språk i skolan och hemma, säger Faye.

Ordboken är för språkkombinationen sereer sine och franska. Sereer sine är den dialekt av sereer som talas av flest personer. Dialekten förstås också av dem som talar andra sereerdialekter.

Arbetet med ordboken och förskolorna på eget språk har fått stöd från Finlands utvecklingssamarbete.