Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet: “Vi är oroade över situationen för världens fattigaste”

Den tillträdande regeringen planerar att göra stora nedskärningar i utvecklingssamarbetet och föra Finland längre bort från dess internationella åtaganden.

Finska Missionssällskapet stöder bland annat miljöfostran i Tanzania med medel för utvecklingssamarbete. Foto: Virve Rissanen

”Nedskärningarna drabbar världens fattigaste. Det är dock positivt att regeringen engagerar sig i utvecklingssamarbetet och framhåller medborgarorganisationernas roll”, säger Rolf Steffansson, verksamhetsledare vid Missionssällskapet.

”Det finns betydande nedskärningar i utvecklingssamarbetet i programmet, och vi är oroade över hur dessa kommer att påverka situationen för världens fattigaste. Tyngdpunkten i Finlands utvecklingspolitik har särskilt varit att minska fattigdomen. Men även om vi är oroliga över nedskärningarna, förverkligades lyckligtvis inte de värsta tänkbara scenarierna. Det finns också bra saker i regeringsprogrammet: inhemska organisationer som driver utvecklings- och fredsförmedlingsarbete värdesätts och det finns en vilja att stöda dem även i framtiden”, säger Steffansson.

Nedskärningarnas omfattning är skadlig för utvecklingssamarbetets hållbarhet. Samtidigt hotas Finlands rykte som en ansvarsfull och stabil internationell aktör och försvarare av mänskliga rättigheter.

“Den försvagade demokratin är ett geopolitiskt faktum. Utan en fri press och ett kritiskt civilsamhälle kommer auktoritära ledare att få mer manöverutrymme”, säger Niko Humalisto, den ledande experten för påverkansarbete vid Missionssällskapet.

Detta bekräftas också hos en av Missionssällskapets samarbetsorganisationer i Nepal. Nepal är ett av de främsta mottagarländer för Finlands utvecklingssamarbete.

”Här blir i värsta fall statsledningen mer autokratisk och många icke-statliga organisationers verksamhet stoppas, precis som det nyligen skett i Indien. Det här vill vi inte se i Nepal – eller i andra utvecklingsländer”, säger Surendra K. Shrestha, verksamhetsledare för Sahas Nepal.

Nedskärningarna har också en betydande inverkan på det internationella klimatarbetet. Finland har kanaliserat medel för att stödja fattiga länders klimatåtgärder från biståndsfonder, varför nedskärningarna gör det svårt att genomföra det juridiskt bindande klimatavtalet från Paris. I klimatförhandlingarna i Bonn, som precis avslutades, främjades finansiella lösningar till exempel för att reparera spåren av klimatskadorna.

Humalisto lyfter fram denna motsägelse:

“Medan Finland har resurserna för att förverkliga bränslepristaket dras den utlovade finansieringen in från dem som lider mest av klimatförändringarna. Det här är inte den typ av klimatledarskap som vi är vana att se från Finlands sida”.

Finska Missionssällskapet är en av Finlands största organisationer inom utvecklingssamarbetet och en av kyrkans internationella aktörer.