Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utrikesministeriet: Finska Missionssällskapets arbete når de fattigaste och ger resultat

Kvinnornas ställningar har stärkts i Etiopien tack vare Finska Missionssällskapets arbete. Foto: Ari Vitikainen
Kvinnornas ställningar har stärkts i Etiopien tack vare Finska Missionssällskapets arbete. Foto: Ari Vitikainen

Finlands utrikesministerium har gjort en grundlig utvärdering av Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbete. Resultatet publicerades 15.9.

Finska Missionssällskapet är utrikesministeriets långvariga samarbetspartner. Den färska utvärderingen hör till en större undersökning som berört de organisationer som får programstöd av utrikesministeriet. Förutom Finska Missionssällskapet utvärderades denna gång fem andra organisationer.

Sällskapets arbete bedömdes vara effektfullt, kostnadseffektivt och långsiktigt. Undersökningen visar också att arbetet motsvarar de lokala behoven. Finska Missionssällskapet fick speciellt beröm för sitt arbete bland de allra fattigaste och mest utsatta folkgrupperna i olika utvecklingsländer. Evalueringen visar att speciellt kvinnornas ställning har förbättrats tack vare sällskapets arbete.

– Vi har nått en stor mängd fattiga och diskriminerade människor som inte får hjälp av andra finansiärer. Arbetet har gjorts långsiktigt, på gräsrotsnivå, säger utrikesavdelningens direktör Rolf Steffansson.

Stärkta civilsamhällen

Undersökningen visar också att Finska Missionssällskapet har lyckats stärka utvecklingsländernas civilsamhällen. Resultaten har uppnåtts genom olika projekt, utbildning, nära kontakt till samarbetspartnerna och genom personalstöd.

– När samarbetet sker i partnerskap och i dialog skapas nytt kunnande. Förutom pengar behöver människor egenmakt, självförtroende, kunnande och delaktighet i olika nätverk, säger Steffansson.

– Utvärderingen visar att det lönar sig att samarbeta med medborgarorganisationer. Arbetet ger resultat och påverkar. Det borde ges mera programstöd till aktörer inom civilsamhället, säger Steffansson.