Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Glimtar från missionsseminariet “Levebröd – föda för kropp och själ” i Karis 27.5

Missionsseminariet i Karis församlingshem samlade 160 deltagare. Det blev en inspirerande dag med panelsamtal, workshopar, pilgrimsvandring, musik, förbön och samvaro.

Marita Hellberg ställde ut sin vackra korgsamling från tiden i Finska Missionssällskapets tjänst i Namibia, dåvarande Sydvästafrika. "I år har det gått 60 år sedan vi kom hem", säger hon.

Bilden 1/50

Inger Lith och Birgit Mattila från Kyrkslätt vid morgonkaffet.

Bilden 2/50

Rune Lith samtalar med Maria Westerling.

Bilden 3/50

Charlotte Steffansson-Myrskog. Foto: Joanna Lindén-Montes

Bilden 4/50

Bilden 5/50

Bilden 6/50

Bilden 7/50

Anna-Lena Särs, sakkunnig inom barn- och ungdomsverksamhete i Senegals lutherska kyrka.

Bilden 8/50

Håkan och Marita Hellberg.

Bilden 9/50

Minna Opara, som nyligen gått kursen Min Mission, var med på missionsseminariet.

Bilden 10/50

Bilden 11/50

Tomas Ray hälsar på festfolket.

Bilden 12/50

Bilden 13/50

Bilden 14/50

Bilden 15/50

Bilden 16/50

Monica Slotte och Camilla Skrifvars-Koskinen.

Bilden 17/50

Bilden 18/50

Bilden 19/50

Bilden 20/50

Inledning till panelsamtalet om att dela bröd, liv och evangelium. Rolf Steffansson, verksamhetsledare vid Missionssällskapet.

Bilden 21/50

Bilden 22/50

Claus Terlinden och Päivi Tiitu ackompanjerar sången.

Bilden 23/50

Yvonne Terlinden, Anna-Lena Särs och Rolf Steffansson.

Bilden 24/50

Panelsamtal under temat "en gemensam jord" med Yvonne Terlinden och Anna-Lena Särs samt Rolf Steffansson.

Bilden 25/50

Tack till panelen! Från vänster Marika Björkgren-Thylin, Yvonne Terlinden, Anna-Lena Särs och Rolf Steffansson.

Bilden 26/50

Bilden 27/50

Dags för pilgrimsvandring med diakon Kristiina Hiltunen, Karis-Pojo svenska församling och Joanna Lindén-Montes från Finska Missionssällskapet.

Bilden 28/50

Bilden 29/50

Vi vandrade från församlingshemmet i Karis till Sanka Katarina kyrka.

Bilden 30/50

Bilden 31/50

Bilden 32/50

Bilden 33/50

Bilden 34/50

Tid för paus och eftertanke. Joanna Lindén-Montes läste en personlig betraktelse i kyrkan.

Bilden 35/50

Furahakören uppträdde i flera pass.

Bilden 36/50

Bilden 37/50

Hälsningar från Tomas och Riikka-Maria Kolkka i Thailand under ledning av Camilla Skrifvars-Koskinen vid programpunkten "Jordenruntresa".

Bilden 38/50

Bilden 39/50

Bilden 40/50

Bilden 41/50

Videokontakt med Anna Tikum i Botswana.

Bilden 42/50

Marita Hellberg minns tiden i Namibia före landet blev självständigt.

Bilden 43/50

Anna-Lena Särs, sakkunnig inom barn- och ungdomsverksamheten, Senegals lutherska kyrka.

Bilden 44/50

"En liten kyrka med stor inverkan" – Sokheng Nhoung, administrativ chef, berättade om Kambodjas lutherska kyrkas verksamhet. Tolkning till svenska av Tomas Ray.

Bilden 45/50

Sokheng Nhoung berättar att majoriteten av medlemmarna i Kambodjas lutherska kyrka är barn och unga. "Vi behöver mera äldre människor i vår kyrka, de är också bra förebilder för ungdomarna".

Bilden 46/50

Åsa Häggblom, diakon i Pojo-Karis svenska församling, berättade om det mångsidiga diakoniarbetet och hjälpbehoven i vårt samhälle idag.

Bilden 47/50

Ett hjärtligt tack till Karis-Pojo svenska församling för gott samarbete och en minnesvärd dag!

Bilden 48/50

Kyrkoherde Pentti Raunio

Bilden 49/50

Workshopskören uppträdde vid kvällens andakt i kapellet. Camilla Skrifvars-Koskinen ledde förbön för alla Missionssällskapets samarbetsländer.

Bilden 50/50

Ett varmt tack till alla medverkande, medarrangörer vid Karis-Pojo svenska församling och deltagare för ett inspirerande Missionsseminarium i Karis lördagen den 27 maj! Evenemanget samlade 160 deltagare. Temat för dagen var “Levebröd – föda för kropp och själ”. Vi uppmärksammade hur vi kan agera så att jordens resurser räcker för alla och hur kyrkor förkunnar det glada budskapet i ord och handling.
Foto: Joanna Lindén-Montes