Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Välkommen på missionsseminarium i Karis 27 maj

"Levebröd - föda för kropp och själ". Hur kan vi leva så att jordens resurser räcker för alla, i det rådande världsläget? Hur kan kyrkorna sprida tro, hopp och kärlek i ord och handling? Missionsseminariet i Karis församlingshem bjuder på inspiration och tid för samtal kring kyrkans globala uppdrag.

Sokheng Nhoung från Kambodjas lutherska kyrka medverkar i missionsfesten. Foto: Tero Ruotsala

Finska Missionssällskapets missionsseminarium hålls i år i samarbete med Karis-Pojo svenska församling. Programmet handlar om hur vi kan leva så att jordens resurser räcker för alla och hur kyrkor idag förkunnar det glada budskapet i ord och handling.  

Huvudgäst är Sokheng Nhoung, 27, administrativ chef vid Kambodjas lutherska kyrka. Kyrkan är liten men livskraftig. Den har en mångsidig verksamhet och vill förbättra det kambodjanska folkets liv genom både andligt och socialt arbete.

Finska Missionssällskapet stöder kyrkans arbete för tryggad tillgång på mat bland den fattiga befolkningen. Kambodja har pinats av extrema väderförhållanden de senaste åren. Området Kampong Chhnang, där kyrkan verkar, drabbades i slutet av fjolåret av de värsta översvämningarna på tio år. Finska Missionssällskapet har bistått med mat- och krishjälp i regionen.

Övriga medverkande är bland annat verksamhetsledare Rolf Steffansson, missionär i Senegal Anna-Lena Särs, TD Yvonne Terlinden och Furahakören

P R O G R A M

9.30 Kaffe 

10.30–11.30 En gemensam jord
Inledning till dagens tema av Rolf Steffansson. Panelsamtal mellan Rolf Steffansson, Anna-Lena Särs och Yvonne Terlinden. Övriga medverkande Pentti Raunio och Marika Björkgren-Thylin.

11.30-13 Lunch 

13-14.15 Workshoppar – välj en
1) Senegal: Kyrka och familj i en muslimsk omgivning, med Anna-Lena Särs.
2) Pilgrimsvandring i missionens tecken, med Kristiina Hiltunen och Joanna Lindén-Montes.
3) Sjung med Furahakören under ledning av Anna Maria Böckerman och Fiona Chow.
4) Återvinning och en hållbar livsstil – besök till Missionstorget och samtal, med Charlotte Steffansson-Myrskog. 

14.30-15.30 Jordenruntresa
Sånger och hälsningar från hela världen med Anna-Lena Särs, svenska missionärer och volontärer samt Furahakören.  

15.30–16 Kaffe   

16–17.15 Ansvar för vår omvärld
En liten kyrka med stor inverkan – Sokheng Nhoung berättar om Kambodjas lutherska kyrkas verksamhet. Övriga medverkande Åsa Häggblom, Charlotte Steffansson-Myrskog och Peregrinuskvartetten.  

17.15–18 Middag  

18–19 Den världsvida kyrkan i mission
Lovsång och förbön med Camilla Skrifvars-Koskinen och Furahakören.  

 

P R A K T I S K  I N F O R M A T I O N

Tid och plats
Missionsseminariet hålls lördag 27.5.2023 i Karis församlingshem, Centralgatan 23, Karis.

Mat och kaffe
Ett matpaket bestående av förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe och middag säljs till ett pris om 37 €/vuxen och 18,50 €/studerande och barn. För enskilda måltider är priset: kaffe och semla 7 €, lunch 13 €, kaffe och bulle 6 € samt middag 13 €. Betalningen sker med kontanter/bankkort vid ankoms­ten.

Anmälan
Anmäl ditt deltagande med tanke på måltiderna till pastorskansliet i Karis-Pojo svenska församling, e-post karis-pojo.forsamling@evl.fi och tfn 019 279 3000 må-to kl. 9-13. Sista anmälningsdag är måndag 15.5. Kom ihåg att uppge namn, telefonnummer eller e-post samt ev. dieter och allergier.

Trafikförbindelser och parkering
Det går regelbundna tåg till Karis från både Helsingfors och Åbo. Karis församlingshem ligger ca 2 km från tågstationen. Den som behöver transport från stationen kan beställa taxi i förväg senast 17.5, via Taxi Öhman, tfn 0400 201 945. Parkering finns på församlingshemmets gård och längs med Centralgatan.

Utställning och försäljning
Finska Missionssällskapets Basar och Fontana Media säljer sina produkter. Det finns  möjlighet att bekanta sig med livet på landsbygden i Tanzania med hjälp av ett VR-spel.

Förfrågningar
Om du har frågor kring missionsdagens program når du oss via:
tfn 040 1692 418 eller e-post info@finskamissionssallskapet.fi.


V Ä L K O M M E N!
 

Följ med senaste nytt på Missionsfestens hemsida