Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapet står inför ett ekonomiskt tufft år 2021

Enligt den budget för 2021 som Finska Missionssällskapets styrelse godkände 15.12.2020 är utgifterna för Missionssällskapets  verksamhet 26,2 miljoner euro. Det är 3,3 miljoner mindre än den planerade budgeten för 2020

– 2021 kommer att vara ett mycket tufft år. Coronapandemin påverkar kollektintäkterna och församlingarnas frivilliga understöd ännu under detta år, konstaterar verksamhetsledare Rolf Steffansson.

– Budgeten är uppgjord under hård press. Å andra sidan är vi medvetna om att den världsvida coronapandemin höjer förväntningarna även på Missionssällskapet. Vi har försökt prioritera de funktioner inom utrikesarbetet som hjälper våra partner att klara sig ur situationen.

Budgetnedskärningar gjordes redan under 2020

Missionssällskapet påbörjade ett strikt åtstramningsprogram redan under 2020 då coronans effekter på Missionssällskapets  intäkter blev synliga. Personalen permitterades för en månad, avstod från alla resor och gjorde även andra inbesparingar och på detta sätt lyckades vi spara knappa två miljoner från 2020 års budget.

Missionssällskapet förde samarbetsförhandlingar, som ledde till att 18 personer sades upp. Därtill pensioneras personal och tidsbundna kontrakt går ut, vilket medför att personalarbetsåren minskar med 29 under 2021.

– Våra personalkostnader under 2021 är ungefär 1,5 miljoner euro lägre än under 2020. Vi är tvungna att arbeta med mindre personalresurser, men samtidigt effektiverar vi administration och ledningssystem. I vår inrikesverksamhet  har vi skurit ner där vi kan och under 2021 arbetar vi ytterst sparsamt.

Vi arbetar för de allra mest utsatta

Under 2021 använder vi 16,6 miljoner euro för utlandsarbete.

– Nedskärningarna i utrikesarbetet riktas huvudsakligen till Missionssällskapets egna stödtjänster, med andra ord till administrationen, personalen och resekostnaderna – nu under coronatiden har vi lärt oss vad allt som kan göras på distans. In i det längsta har vi försökt undvika att skära ned i det arbete som våra partner utför, berättar direktören för utrikesarbetet Tero Norjonen.

– Vi har gått igenom våra prioriteringar ännu noggrannare än tidigare. Exempelvis är teologisk utbildning och diakoni samt socialt ansvarstagande för människor som riskerar utslagning, såsom barn och funktionshindrade, sådant som vi inte vill pruta på.

Understödsintäkterna för 2021 uppskattas ligga på 25,2 miljoner euro. Fondavsättningar görs för 0,5 miljoner. Sålunda är 2021 års budget uppgjord med ett underskott på 0,5 miljoner euro.