Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionssällskapets samarbetsförhandlingar avslutades – högst 22 personer sägs upp

Finska Missionssällskapets samarbetsförhandlingar har avslutats. Som resultat av förhandlingarna permitteras alla anställda för en månad och högst 22 personer sägs upp. Orsaken är den ekonomiska situation som coronapandemin lett till, minskade intäkter och effektivering av organisationen.

Vid Missionssällskapet har alla utgifter gåtts igenom, man har sökt efter möjliga inbesparingar och alternativa sätt att anpassa verksamheten till budgetunderskottet. Man kom fram till att det inte är möjligt att nå tillräckliga inbesparingar utan att minska på antalet anställda. Nedskärningsbehovet är 30 årsverken, varav en del förverkligas – eller har redan förverkligats – genom omorganiseringar, pensioneringar och genom att låta bli att besätta tjänster.

Eftersom verksamheten måste anpassas permanent till de stramare ekonomiska ramarna, är det inte möjligt att undvika uppsägningar. Besluten om uppsägningar fattas stegvis framtill medlet av november. Den utdragna processen förklaras av att nedskärningarna i personalstyrkan delvis sker via organisatoriska förändringar.

”Besluten är tunga. Vi vill försäkra oss om att lösningarna är hållbara, kvalitativa och säkerställer verksamheten långt in i framtiden. Målsättningen är att Missionssällskapet verkar på en stabil grund och även i framtiden är en pålitlig aktör både för våra samarbetsparter och anställda”, säger verksamhetsledaren Rolf Steffansson.

Som ett resultat av samarbetsförhandlingarna permitteras Missionssällskapets hela personal för en månad, inklusive verksamhetsledaren och ledningsgruppen. Permitteringarna verkställs så att de påverkar organisationens verksamhet så lite som möjligt, exempelvis i form av kortare arbetsveckor.