Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Simo Peura är Missionssällskapets nya ordförande

Biskopen för Lappo stift Simo Peura har valts till Finska Missionssällskapets nya ordförande. Styrelsen valde en ordförande inom sig på sitt konstituerande möte tisdagen den 15 juni.

Biskop Simo Peura samtalar med den tanzanianska biskopen Hance Mwakabana i Träskända 2014. Bild Aarne Ormio / Kyrkans bildbank.

”Missionsarbete behövs nu mer än någonsin. Idag inleds missionsarbetet vid hemdörren och verksamhetsområdet är hela världen. Missionsarbetet har även stora utmaningar: man måste fästa särskild uppmärksamhet vid rekryteringen av utlandsarbetare och stödet från församlingarna är avgörande. Vi behöver också klargöra den teologiska aspekten av holistisk mission”, säger Peura.

”Missionssällskapet är en mycket stark expertorganisation – och har lyckats särskilt bra med att få statlig finansiering för sitt arbete. Enligt de andra biskoparna är mina styrkor i egenskap av ordförande min förtrogenhet med missionsarbete och min erfarenhet av att ha fungerat som ordförande för kyrkans missionskommitté i 16 år.”

Missionssällskapets ordförande väljs för tre år åt gången. Peura har meddelat att han går i pension från sin biskopstjänst i början av februari i nästa år.

”Att gå i pension är en stor förändring framför allt när det gäller tidsanvändningen. Efter pensioneringen finns det mer tid för att utveckla Missionssällskapets verksamhet”, säger Peura.

Finska Missionssällskapets styrelse består av 12 medlemmar som väljs vid årsmötet för en treårig mandatperiod. Fyra medlemmar står varje år i tur att avgå. Missionssällskapets årsmöte hölls lördagen den 12 juni. Av de medlemmar som stod i tur att avgå återvaldes förutom biskop Simo Peura (Lappo stift) även projektuppköpare, ingenjör Simo Suutari (S:t Michels stift). Nya medlemmar i styrelsen är kyrkoherde Jukka Pakarinen (Helsingfors stift) och kyrkoherde Tiina Reinikainen (Kuopio stift).

”Jag hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna till styrelsen. Jag är tacksam och glad att ni vill ställa ert kunnande, er tid och erfarenhet till Missionssällskapets förfogande”, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Före Peura fungerade förvaltningschef Sari Anetjärvi från Esbo församling som Missionssällskapets ordförande. Anetjärvi efterträdde biskop Teemu Laajasalo som avgick som ordförande i november

I styrelsen fortsätter lagfaren assessor Sari Anetjärvi (Esbo stift), konsult för medelanskaffning och kommunikation Kristiina Elenius (Helsingfors stift), programchef Heidi Juslin-Sandin (Borgå stift), kyrkoherde Juhana Markkula (Åbo ärkestift), specialist på finansiell ledning Juha Nivala (Uleåborgs stift), specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri Pirjo Ojala (Kuopio stift), kyrkoherde Jussi Peräaho (Lappo stift) och informatör Sakari Vanhanen (Tammerfors stift).