Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets årsmöte hölls för andra gången på distans

Finska Missionssällskapets årsmöte 12.6 hölls på distans på grund av coronapandemin. Årsmötet verkställde verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2020 och godkände verksamhets- och ekonomiplanen för 2022. Till styrelsen valdes fyra nya medlemmar.

Finska Missionssällskapets årsmöte hölls på distans på grund av coronan. Sällskapets verksamhetsledare Rolf Steffansson och styrelseordföranden Sari Anetjärvi tackade de medlemmar som avgick från styrelsen. Bild Laura Häkli.

Styrelseordföranden Sari Anetjärvi presenterade förra årets verksamhet. Året 2020 går till historien som ett av Finska Missionssällskapets händelserikaste och svåraste år, då coronaviruset förändrade hela världen på ett dramatiskt sätt, så även Finska Missionssällskapets och dess samarbetsparters planer.

”Året 2020 var dystert – inte enbart för Missionssällskapet utan för hela världen. För de allra fattigaste har coronans effekter varit speciellt svåra”, konstaterade Anetjärvi.

Samtidigt som ekonomin försvagades till följd av pandemin och vi tvingades permittera och säga upp personal, växte behovet av det kristna budskapet, diakoniarbete och katastrofhjälp i våra verksamhetsområden.

De minskade intäkterna ledde till stränga sparåtgärder. Samtidigt genomfördes en organisationsförändring både inom utrikesverksamheten och förvaltnings- samt ekonomiavdelningarna. De flesta av Missionssällskapets utlandsarbetare kallades hem. Även våra anställda i hemlandet jobbade på distans.

I fjol skulle vi ha firat 150-års jubileum av vårt arbete i Namibia. Evenemang var inplanerade i både Finland och Namibia. Festligheterna kunde inte ordnas på grund av coronan, men trots det fick jubileumsåret mycket uppmärksamhet i media och Missionssällskapets egna kanaler.

Missionssällskapet omdirigerade medel från det kyrkliga arbetet och utvecklingsbiståndet till corona-arbete för att hjälpa våra samarbetsparter att klara de utmaningar som orsakades av coronan.

Många samarbetskyrkor kunde flytta sina gudstjänster och andakter online och på så sätt stöda sina närsamhällen. I utvecklingssamarbetet ingick redan från tidigare bland annat hälso- och hygienarbete, utvecklande av försörjningskällor och förbättrande av matsäkerheten. Detta arbete erbjöd direkta lösningar på de problem som orsakats av pandemin.

Coronapandemins följder syntes tydligt även i katastrofarbetet. I coronaprojekten prioriterade man medicinsk vård, förmedlande av coronainformation via olika medier, utdelning av livsmedel och hygienmaterial samt psykosocialt stöd. Över hundratusen människor fick direkt nytta av Missionssällskapets katastrofstöd.

För första gången i Missionssällskapets historia kunde inte missionsfesten ordnas som vanligt, utan den finska festen flyttades till radion. Det goda med arrangemanget var att vi nådde ny publik via programmen.

Den svenska missionsfesten kunde inte hållas i Korsholm i maj 2020 som planerat utan flyttades fram först med ett år och sedan ytterligare en gång till september 2021. Vi hoppas då kunna genomföra missionsfesten på kyrkbacken i Gamla Vasa i samarbete med Korsholms svenska församling.

De vackraste julsångerna ordnades virtuellt. Sångtillfällena sågs av många men intäkterna var bara häften av vad vi samlar in under ett normalt år.

Ekonomi

Missionssällskapets intäkter var under förra året 27,6 miljoner euro. Av denna summa kom 10,3 miljoner från församlingarna. Trots pandemin ökade församlingarnas budgetunderstöd något jämfört med föregående år. Däremot syntes det en nedgång i det frivilliga stödet eftersom det inte var möjligt att ordna evenemang eller uppbära kollekter normalt.

Av stödet från utrikesministeriets använde Missionssällskapet 6,4 miljoner för utvecklingssamarbete och 2,5 miljoner för fredsarbete.

Missionssällskapets utgifter uppgick till 28 miljoner euro, varav 16,9 miljoner användes för utrikesarbete, 8,1 miljoner för verksamheten i Finland och 3 miljoner för allmän-, ekonomi- och personalförvaltning.

Missionssällskapets resultat för år 2020 uppvisade ett underskott på 389 000 euro. Sällskapets balansräkning var dock fortsatt stark. Coronaläget förväntas påverka även årets resultat.

I slutet av 2020 hade Missionssällskapet 188 anställda. Därtill arbetade cirka 900 lokalanställda i nästan 30 länder i olika projekt som stöds av Missionssällskapet.

Finska Missionssällskapets styrelse 2021–2022

Till Finska Missionssällskapets styrelse hör tolv medlemmar som väljs av årsmötet. Deras mandatperiod är tre år. Årligen är fyra medlemmar i turen att avgå.

Av de medlemmar som stod i tur att avgå återvaldes för perioden 2021–2024 projektuppköpare, ingenjör Simo Suutari (S:t Michels stift). Nya medlemmar i styrelsen är kyrkoherde Jukka Pakarinen (Helsingfors stift), biskop Simo Peura (Lappo stift) och kyrkoherde Tiina Reinikainen (Kuopio stift).

I styrelsen fortsätter:
lagfaren assessor Sari Anetjärvi (Esbo stift)
konsult för medelanskaffning och kommunikation Kristiina Elenius (Helsingfors stift)
programchef Heidi Juslin-Sandin (Borgå stift)
kyrkoherde Juhana Markkula (Åbo ärkestift).
specialist på finansiell ledning Juha Nivala ((Uleåborgs stift)
specialistläkaren inom barn- och ungdomspsykiatri Pirjo Ojala (Kuopio stift).
kyrkoherde Jussi Peräaho (Lappo stift)
informatör Sakari Vanhanen (Tammerfors stift)

Totalt deltog 243 representanter för församlingar och samfund samt personmedlemmar i mötet.