Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets styrelse består av 12 medlemmar som väljs vid årsmötet för en treårig mandatperiod.

Årsmötet är Finska Missionssällskapets högsta beslutandeorgan som samlas varje år i maj-juni i samband med den riksomfattande finska missionsfesten.

Missionssällskapets stadgar 

Styrelsens medlemmar 2022–2023

biskop Simo Peura (Lappo stift), ordförande
förvaltningschef  Sari Anetjärvi (Esbo stift)
ekonomichef Kristiina Elenius (Helsingfors stift)
församlingspastor Heidi Juslin-Sandin (Borgå stift)
kyrkoherde Juhana Markkula (Åbo ärkestift)
agrolog, specialsakkunnig i ekonomistyrning Juha Nivala ((Uleåborgs stift)
specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri Pirjo Ojala (Kuopio stift)
kyrkoherde Jukka Pakarinen (Helsingfors stift)
kyrkoherde Jussi Peräaho (Lappo stift)
kyrkoherde  Tiina Reinikainen (Kuopio stift)
projektackvisitionschef Simo Suutari (S:t Michels stift)
kommunikationschef Sakari Vanhanen (Tammerfors stift)