Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets styrelse består av 12 medlemmar som väljs vid årsmötet för en treårig mandatperiod.

Styrelsens medlemmar 2020–2021

lagfaren assessor Sari Anetjärvi (Esbo stift)
ED, konsult för medelanskaffning och kommunikation Kristiina Elenius (Helsingfors stift)
programchef Heidi Juslin-Sandin (Borgå stift)
biskop Teemu Laajasalo (Helsingfors stift), ordf.
kontraktsprost Jaana Marjanen (Kuopio stift)
kyrkoherde Juhana Markkula (Åbo ärkestift)
koordinator för missionsarbetet Ulla Mäkinen (Uleåborgs stift)
specialist på finansiell ledning Juha Nivala ((Uleåborgs stift)
specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri Pirjo Ojala (Kuopio stift)
kyrkoherde Jussi Peräaho (Lappo stift)
projektuppköpare, ingenjör Simo Suutari (S:t Michels stift)
informatör Sakari Vanhanen (Tammerfors stift)

Årsmötet

Årsmötet är Finska Missionssällskapets högsta beslutandeorgan som samlas varje år i maj-juni i samband med den riksomfattande finska missionsfesten. Årsmötet fastställer sällskapets bokslut och väljer en styrelse. Representanter till årsmötet sänds av medlemmarna i Finska Missionssällskapet, det vill säga alla församlingar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Finska Missionssällskapet har dessutom andra förenings- och stiftelsemedlemmar samt personmedlemmar.