Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets styrelse består av 12 medlemmar som väljs vid årsmötet för en treårig mandatperiod.

Styrelsens medlemmar 2018-2019

rektor, TL Jukka Hautala, Uleåborgs stift
programchef Heidi Juslin-Sandin, Borgå stift
författare Anna-Mari Kaskinen, Esbo stift
kontraktsprost Jaana Marjanen, Kuopio stift
kyrkoherde Juhana Markkula, Åbo ärkestift
koordinator för missionsarbetet Ulla Mäkinen, Uleåborg stift
ekonomi- och inköpsdirektör Mirja Niemi, Lappo stift
kyrkoherde Jukka Pakarinen, Helsingfors stift
vikarierande kyrkoherde Jussi Peräaho, Lappo stift
kontorschef Lea Purhonen, Helsingfors stift
biskop Matti Repo, Tammerfors stift
projektuppköpare, ingenjör Simo Suutari, S:t Michels stift

 

Årsmötet

Årsmötet är Finska Missionssällskapets högsta beslutandeorgan som samlas varje år i maj-juni i samband med den riksomfattande finska missionsfesten. Årsmötet fastställer sällskapets bokslut och väljer en styrelse. Representanter till årsmötet sänds av medlemmarna i Finska Missionssällskapet, det vill säga alla församlingar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Finska Missionssällskapet har dessutom andra förenings- och stiftelsemedlemmar samt personmedlemmar.