Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets styrelse består av 12 medlemmar som väljs vid årsmötet för en treårig mandatperiod.

Styrelsens medlemmar 2020–2021

förvaltningschef Sari Anetjärvi (Esbo stift), ordf.
ED, konsult för medelanskaffning och kommunikation Kristiina Elenius (Helsingfors stift)
programchef Heidi Juslin-Sandin (Borgå stift)
biskop Teemu Laajasalo (Helsingfors stift), ordf. Har avgått från sällskapets styrelse.
kontraktsprost Jaana Marjanen (Kuopio stift)
kyrkoherde Juhana Markkula (Åbo ärkestift)
koordinator för missionsarbetet Ulla Mäkinen (Uleåborgs stift)
specialist på finansiell ledning Juha Nivala ((Uleåborgs stift)
specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri Pirjo Ojala (Kuopio stift)
kyrkoherde Jussi Peräaho (Lappo stift)
projektuppköpare, ingenjör Simo Suutari (S:t Michels stift)
kommunikationschef Sakari Vanhanen (Tammerfors stift)

Årsmötet

Årsmötet är Finska Missionssällskapets högsta beslutandeorgan som samlas varje år i maj-juni i samband med den riksomfattande finska missionsfesten. Årsmötet fastställer sällskapets bokslut och väljer en styrelse. Representanter till årsmötet sänds av medlemmarna i Finska Missionssällskapet, det vill säga alla församlingar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Finska Missionssällskapet har dessutom andra förenings- och stiftelsemedlemmar samt personmedlemmar.

Vi söker kandidater till Finska Missionssällskapet styrelse för perioden 2021–2024

Det är dags att finna kandidater till Finska Missionssällskapets styrelse och sända förslagen till valkommittén. Anmälningstiden är förlängd till den 9.4.2021.

Valdokumentet med bilagor returneras till

Finska Missionssällskapet r.f.
Valkommittén / Larmasuo
PB 56
00241 Helsingfors

Finska Missionssällskapets styrelse har beslutat arrangera årsmötet den 12 juni 2021 i Helsingfors som distansmöte. Närmare information framgår ur möteskallelsen, som sänds ut i mitten av april. Däri ingår även instruktioner gällande anmälning av mötesdeltagare, som skall ske senast den 10 maj 2021.

Frågor som rör årsmötet riktas till vuosikokous@suomenlahetysseura.fi.