Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets styrelse består av 12 medlemmar som väljs vid årsmötet för en treårig mandatperiod.

Styrelsens medlemmar 2019-2020

lagfaren asessor Sari Anetjärvi,  Esbo stift
programchef Heidi Juslin-Sandin, Borgå stift
biskop Teemu Laajasalo, Helsingfors stift, ordf.
kontraktsprost Jaana Marjanen, Kuopio stift
kyrkoherde Juhana Markkula, Åbo ärkestift
koordinator för missionsarbetet Ulla Mäkinen, Uleåborg stift
ekonomi- och inköpsdirektör Mirja Niemi, Lappo stift, vice ordf.
specialist på finansiell ledning Juha Nivala, Uleåborgs stift
kyrkoherde Jukka Pakarinen, Helsingfors stift
kyrkoherde Jussi Peräaho, Lappo stift
projektuppköpare, ingenjör Simo Suutari, S:t Michels stift
infomratör Sakari Vanhanen, Tammerfors stift

Årsmötet

Årsmötet är Finska Missionssällskapets högsta beslutandeorgan som samlas varje år i maj-juni i samband med den riksomfattande finska missionsfesten. Årsmötet fastställer sällskapets bokslut och väljer en styrelse. Representanter till årsmötet sänds av medlemmarna i Finska Missionssällskapet, det vill säga alla församlingar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Finska Missionssällskapet har dessutom andra förenings- och stiftelsemedlemmar samt personmedlemmar.