Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets styrelse består av 12 medlemmar som väljs vid årsmötet för en treårig mandatperiod.

Styrelsens medlemmar 2021–2022

lagfaren assessor Sari Anetjärvi (Esbo stift), ordf.
konsult för medelanskaffning och kommunikation Kristiina Elenius (Helsingfors stift)
programchef Heidi Juslin-Sandin (Borgå stift)
kyrkoherde Juhana Markkula (Åbo ärkestift)
specialist på finansiell ledning Juha Nivala ((Uleåborgs stift)
specialistläkaren inom barn- och ungdomspsykiatri Pirjo Ojala (Kuopio stift)
kyrkoherde Jukka Pakarinen (Helsingfors stift)
kyrkoherde Jussi Peräaho (Lappo stift)
biskop Simo Peura (Lappo stift)
kyrkoherde  Tiina Reinikainen (Kuopio stift)
projektuppköpare, ingenjör Simo Suutari (S:t Michels stift)
informatör Sakari Vanhanen (Tammerfors stift)

Årsmötet

Årsmötet är Finska Missionssällskapets högsta beslutandeorgan som samlas varje år i maj-juni i samband med den riksomfattande finska missionsfesten. Årsmötet fastställer sällskapets bokslut och väljer en styrelse. Representanter till årsmötet sänds av medlemmarna i Finska Missionssällskapet, det vill säga alla församlingar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Finska Missionssällskapet har dessutom andra förenings- och stiftelsemedlemmar samt personmedlemmar.