Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets styrelse består av 12 medlemmar som väljs vid årsmötet för en treårig mandatperiod.

Årsmötet är Finska Missionssällskapets högsta beslutande organ och samlas varje år i maj-juni i samband med den riksomfattande finska missionsfesten eller vid en annan fastställd tidpunkt. År 2024 hålls årsmötet den 24 augusti i huvudstadsregionen med deltagande på plats.

Missionssällskapets stadgar 

Styrelsemedlemmar 2023-2024

 • biskop Simo Peura (Lappo stift), ordförande
 • förvaltningschef, juris magister Sari Anetjärvi (Esbo stift)
 • agrolog, specialsakkunnig i ekonomistyrning Juha Nivala (Uleåborgs stift)
 • kyrkoherde Jukka Pakarinen (Helsingfors stift)
 • kyrkoherde Jussi Peräaho (Lappo stift)
 • kyrkoherde Tiina Wiberg (Kuopio stift)
 • projektackvisitionschef Simo Suutari (S:t Michels stift)
 • kommunikationschef Sakari Vanhanen (Tammerfors stift)
 • kyrkoherde Leena Kairavuo (Åbo ärkestift)
 • församlingspastor Pia Kummel-Myrskog (Borgå stift)
 • magister i hälsovetenskap och teologi, lärare och diakon Terttu Pohjolainen (S:t Michels stift)
 • kandidat i statsvetenskap Sampo Untamala (Helsingfors stift).