Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet är en internationell aktör inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och deltar i den treenige Gudens mission i världen genom att förkunna evangelium bland dem som inte är kristna och genom att tillämpa kärleken till nästan.

Vår verksamhet grundar sig på vår gemensamma tro på Fadern, Sonen och Den Heliga Anden som Skapare, Frälsare och Förnyare. Finska Missionssällskapet förverkligar Guds uppdrag där evangeliets budskap tillhör hela människan och hela skapelsen. Vi tjänar Guds mission, i vilken Gud Skaparen ger oss hela skapelsen, Kristus hela sitt jobb och Den Heliga Anden alla sina gåvor.

Finska Missionssällskapets kallelse till Guds mission är riktad speciellt mot människor och folkgrupper som ännu inte har hört evangeliets budskap. Vårt vittnesbörd förverkligas bland de människor och grupper som upplever diskriminering. Vi anser att trons kontextualitet är viktig, och genom kulturernas växelverkan försöker vi anpassa kristen tro till den lokala kulturen.

Finska Missionssällskapet grundades år 1859 och är en missionsorganisation inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Alla församlingar inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är kallade som medlemmar i Finska Missionssällskapet. Till sällskapets medlemmar hör också kristna föreningar och stiftelser som stöder sällskapets internationella arbete för att sprida det kristna budskapet.

Vi är också en medborgarorganisation och verkar som den finska statens samarbetspartner inom det internationella utvecklingssamarbetet. Vi verkar på kristen värdegrund. På ett globalt plan samarbetar vi med Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och ACT-alliansen.

Finska Missionssällskapet följer i enlighet med sina stadgar den evangelisk-lutherska kyrkans bekännelse, kyrkoordning och kyrkans linjedragningar.

Bilaga: ”För liv och rättvisa – den teologiska grunden för vår verksamhet och principer för samarbete”