Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet är en internationell aktör inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och deltar i den treenige Gudens mission i världen genom att förkunna evangelium bland dem som inte är kristna och genom att tillämpa kärleken till nästan.

Genom missionsarbetet tjänar Finska Missionssällskapet evangelisk-lutherska kyrkan och dess församlingar liksom utländska församlingar som en del av Kristi världsvida kyrka.

Finska Missionssällskapet följer i enlighet med sina stadgar den evangelisk-lutherska kyrkans bekännelse, kyrkoordning och kyrkans linjedragningar. Missionssällskapet är en ekumenisk aktör och förbinder sig till ekumeniska principer.

Vår verksamhet grundar sig på vår gemensamma tro på Fadern, Sonen och Den Heliga Anden som Skapare, Frälsare och Förnyare.

Gud har meddelat sig vara kärlek. Guds natur är självutgivande. Gud skänker sig själv, det Gud är och allt Gud har: både sin kärlek och sina goda verk. Guds kärlek förverkligas i tre personers verksamhet: Gud Skaparen ger oss hela skapelsen, Kristus sig själv och sina goda gärningar och den heliga Anden alla sina gåvor.

Bilaga: ”För liv och rättvisa – den teologiska grunden för vår verksamhet och principer för samarbete”