Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets nya teologiska dokument: mission från samhällets utkanter

Rolf Steffansson säger att de som diskrimineras står i centrum för Guds mission. Foto: Joanna Lindén-Montes
Rolf Steffansson säger att de som diskrimineras står i centrum för Guds mission. Foto: Joanna Lindén-Montes

Finska Missionssällskapet publicerade ett nytt teologiskt dokument i samband med den finskspråkiga missionsfesten 2015. Nu har dokumentet översatts till svenska. ”För liv och rättvisa” fokuserar på dem som diskrimineras och ger de marginaliserade en central roll i Guds mission.

Finska Missionssällskapet verkar i nästan 30 länder tillsammans med olika samarbetskyrkor och partnerorganisationer. Det har gått 15 år sedan Finska Missionssällskapet publicerade sitt föregående teologiska dokument MISSION: En gemensam tro – en gemensam uppgift.

– Då en ny strategi för åren 2017-2022 skulle utarbetas behövde vi reflektera över den teologiska grunden för arbetet och hur denna teologi konkret påverkar den verksamhet vi engagerar oss i utomlands. Vår verksamhetsmiljö har genomgått stora förändringar. Vi har därför granskat våra arbetssätt och prioriteringar, säger biträdande verksamhetsledare och direktör för utrikesarbetet Rolf Steffansson.

Finska Missionssällskapet  är en ekumenisk aktör. Organisationen förbinder sig förutom till evangelisk-lutherska kyrkan i Finland också till ekumeniska principer. Det har även hänt mycket inom den missiologiska diskussionen på internationellt plan.

– Under senare år har bland annat Lutherska världsförbundet, Kyrkornas världsråd och Lausannerörelsen utkommit med nya missionsdokument, vilket också har sporrat oss att på nytt ge ord för vår syn på mission.

Evangeliet tillhör hela skapelsen

I det nya dokumentet poängteras att evangeliet tillhör alla människor och hela skapelsen. I sin verksamhet beaktar Finska Missionssällskapet lokala kulturer och religioner samt hur Bibeln tolkas lokalt.

Finska Missionssällskapet verkar i många länder som drabbabts av krig och konflikter. Verksamhetsmiljöerna präglas av stora klyftor mellan rika och fattiga. Verksamheten riktas till dem som lever i samhällets utkanter, dem som marginaliserats och diskrimineras, till exempel etniska minoriteter, hiv-positiva, kvinnor och funktionshindrade.

– Vi på Finska Missionssällskapet tror att Guds mission speciellt berör de diskriminerade och utsatta i samhället, säger Steffansson.

– Vi vill följa Jesu exempel: han bemötte spetälska, funktionshindrade, syndare, dem som samhället förvisat. Han krossade de murar som människor har byggt mellan olika grupper.

Steffansson ger ett exempel från Etiopien, där olika traditionella hantverkgrupper, till exempel garvarer och keramiker, anses vara smutsiga och föraktas. De får inte äta tillsammans med andra och ingen vill gå in i deras hem. Till och med kyrkan utesluter dem.

Etiopiens Mekane Yesus-kyrka arbetar bland de här diskriminerade grupperna. Kyrkan ger dem möjlighet till utkomst och utvecklar nya integrationsmodeller för att samhället ska acceptera dem.

– Jag satt tillsammans med de här hantverkarna i Etiopien. De berättade hur sårade de blivit av diskrimineringen men att de nu känner sig inkluderade och att deras människovärde uppfylls, att de är lika mycket värda. Det här är ett exempel på hur Guds mission förverkligas.

Bekanta dig med dokumentet

Du kan läsa det nya dokumentet För liv och rättvisa på Finska Missionssällskapets webbsidor: finskamissionssallskapet.fi/materialbank

Läs intervjun med Rolf Steffansson i senaste nummer av tidningen Mission.

Bekanta dig med visionerna för Finska Missionssällskapets verksamhet!
Bekanta dig med visionerna för Finska Missionssällskapets verksamhet!