Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet har som första kyrkliga organisation beviljats Kyrkans miljödiplom i mars 2019. Till diplomet hör att vi ständigt utvecklar vår verksamhet så att vi arbetar på ett mera miljövänligt sätt. I utvecklingssamarbetet hjälper vi också våra samarbetspartner att bättre klara av att anpassa sig till klimatförändringens konsekvenser.

Finska Missionssällskapet driver flera trädplanteringsprojekt i olika u-länder, med målet att bromsa klimatförändringarna.

Genom Kyrkans miljödiplom gör vi följande:

  • Förbinder oss att minska och kompensera våra utsläpp då vi flyger.
  • Lyfter fram miljövänliga projekt.
  • Förbättrar vår avfallshantering.
  • Siktar på att en större del av våra arbetsresor ska ske gåendes, cyklandes eller via lokaltrafik.
  • Förbinder oss att kontinuerligt uppdatera vår miljökunskap och hålla vår personal informerade om miljövänlighet.

 

Missionssällskapets ekoteologi

Då miljöhoten eskalerar är det viktigt att kyrkorna tar sitt ansvar för miljön och verkar för de allra fattigaste människorna och hela skapelsen. Genom miljökrisen har klimat- och miljöarbetet blivit allt viktigare även för Missionssällskapet. Läs mer om grunderna för Missionssällskapets ekoteologi (på finska).