Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet har som första kyrkliga organisation beviljats Kyrkans miljödiplom. Diplomet träder i kraft i mars 2019 och gäller de kommande fyra åren. Kyrkans miljödiplom är ett skräddarsytt verktyg för kyrkliga aktörer. Det beviljas de församlingar och organisationer som förbinder sig att följa kyrkans miljöprogram i sin verksamhet.

Vi har ansökt om och beviljats diplomet därför att vi alla har ett ansvar för vår närmiljö och användandet av resurserna på vår jord. Miljöhoten berör ofta de människor som har det allra sämst ställt och inte heller har möjlighet att skydda sig från miljökatastrofer och dess följder på samma sätt som i rikare länder. Det här är fallet i många av de länder där Missionssällskapet verkar. Samtidigt är klimatavtrycket som störst i de rika länderna och därför är det logiskt och aktuellt att Finska Missionssällskapet tar detta i beaktande i sin verksamhet.

Till diplomet hör att vi ständigt utvecklar vår verksamhet så att vi arbetar på ett mera miljövänligt sätt. I utvecklingssamarbetet hjälper vi också våra samarbetspartner att bättre klara av att anpassa sig till klimatförändringens konsekvenser.

Finska Missionssällskapets styrelse beslöt att ansöka om Kyrkans miljödiplom den 3 april 2017. Miljöplanen granskades av Kyrkans miljödiploms auditerare, pastor Irene Erkko i Missionssällskapets nya utrymmen i Böle den 29 oktober 2018.

Finska Missionssällskapet driver flera trädplanteringsprojekt i olika u-länder, med målet att bromsa klimatförändringarna.

Vad gör vi?

Genom Kyrkans miljödiplom gör vi följande:

  • Förbinder oss att minska och kompensera våra utsläpp då vi flyger.
  • Lyfter fram miljövänliga projekt.
  • Förbättrar vår avfallshantering.
  • Siktar på att en större del av våra arbetsresor ska ske gåendes, cyklandes eller via lokaltrafik.
  • Förbinder oss att kontinuerligt uppdatera vår miljökunskap och hålla vår personal informerade om miljövänlighet.

Mera information om miljödiplomet och kriterierna för beviljande

Kyrkans miljödiplom grundades 2001. Det är ett verktyg som hjälper kyrkan att på frivillig basis bli mera miljömedveten i sin verksamhet. Strävan med diplomet är att normalisera och göra miljötänket vardagligt inom det kyrkliga arbetet. Mera information om miljödiplomet och kriterierna för beviljande hittar du här.

Diplombokens tredje reviderade upplaga trädde i kraft i början på 2012. Som bäst arbetar man med en fjärde upplaga som väntas utkomma 2020. I den nya reviderade upplagan har man i större grad tagit klimatförändringen i beaktande.