Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot
 • 1859

  Finska Missionssällskapets konstituerande möte hålls 19.1. Tidningarna Mission och Lähetyssanomat börjar utkomma.

 • 1860
 • 1861

  Missionssällskapets första avtalsmissionär, tysken Hermann Onasch, åker till Indien där missionsstationen Suomi uppförs. Samarbetet avslutas efter tre år.

 • 1861

  Livegenskapen avskaffas i Ryssland.

 • 1862

  Missionsskolan inleder sin verksamhet i Helsingfors så att inhemska missionärer kan utbildas.

 • 1862

  Finlands första järnväg öppnas mellan Helsingfors och Tavastehus.

 • 1863
 • 1864

  Internationella Röda Korset grundas.

 • 1865

  Amerikanska inbördeskriget tar slut. Slaveriet avskaffas.

 • 1866
 • 1867 - 1868

  Missväxt och hungerår drabbar Finland. Nästan 100 000 människor dör, d.v.s. 10-12 % av befolkningen.

   

 • 1868

  Sex missionärer som vigts till predikoämbetet efter sex års studier och tre hantverkare sänds till Sydvästafrika. De utsända är Botolf Bernhard Björklund, Pietari Kurvinen, Martti Rautanen, Karl Leonard Tolonen, Karl August Weikkolin, Karl Emanuel Jurvelin, Juho Heinonen, Erkki Juntunen och Antti Piirainen.

 • 1869
 • 1870

  Missionärerna anländer till Omandongo i Ambolandet på inbjudan av kung Shikongo shaKaluku. På vägen har de stannat i Tyskland och Kaplandet samt studerat språk i Hereroland. Skolor startas vid missionsstationerna.

 • 1871

  David Livingstone och Henry M. Stanley möts vid Tanganyika-sjön.

 • 1872
 • 1873
 • 1874
 • 1875
 • 1876
 • 1877

  En ABC-bok sammanställd av Pietari Kurvinen trycks på ndonga.

 • 1877

  Finlands första telefonlinje byggs.

 • 1878
 • 1879

  Adolf Erik Nordenskiöld seglar genom Nordostpassagen. Thomas Alva Edison tillverkar en fungerande glödlampa.

 • 1880

  Alphonse Laveran upptäcker sambandet mellan parasiter och malaria. Senare påvisar Ronald Ross att myggor överför malaria till människor.

 • 1881
 • 1882
 • 1883

  De första dopen i Ambolandet förrättas vid Omulonga missionsstation.

 • 1884 - 1885

  Europeiska länder kommer vid Berlinkonferensen överens om regler för koloniseringen av Afrika.

 • 1886

  Karl Benz säljer den första kommersiella automobilen.

 • 1887
 • 1888
 • 1889
 • 1890
 • 1891
 • 1892

  En psalmbok trycks på ambospråket.

 • 1893
 • 1894
 • 1895

  Wilhelm Röntgen upptäcker röntgenstrålningen.

 • 1896
 • 1897
 • 1898

  De första ogifta kvinnorna, Hilja Lindberg och Anna Rautanen, sänds till Ambolandet för att lära ut handarbete.

 • 1899

  Februarimanifestet inför nya föreskrifter för lagstiftningen i Finland och inleder en period av förryskning.

 • 1900

  Boxarupproret mot utländskt inflytande bryter ut i Kina.

 • 1900

  Missionskyrkan och Missionshuset som planerats av K.A. Wrede invigs i Helsingfors.

 • 1901

  Finländska kvinnor får rätt att utan dispens studera vid universitet.

 • 1901

  Missionssällskapet startar arbete i Kina i nordvästra Hunan. De första finska missionärerna är Hannes Sjöblom och Erland Sihvonen

 • 1902
 • 1903

  Nya testamentet på ndonga blir klart i Ambolandet. Missionär Martti Rautanen har ansvarat för översättningsarbetet.

 • 1904
 • 1905

  De första dopen förrättas på Missionssällskapets arbetsfält i Kina.

 • 1905

  I Finland ordnas generalstrejk i protest mot den ryska makten.

 • 1906

  Missionshusets tillbyggnad med bostäder och kontor blir klar. Missionsskolan för kvinnor inleder sin verksamhet. De första studerandena är Martta Auterinen, Selma Santalahti, Suoma Terho, Ilmi Lammenranta och Aini Packalen. En flickskola grundas i Tshingsi i Kina.

 • 1907

  Kvinnorna i Finland hör till de första i världen som får rösträtt och valbarhet.

 • 1908

  Läkaren Selma Rainio anländer till Ambolandet. Hon hör till de första kvinnorna som avlagt läkarexamen i Finland.

 • 1909
 • 1910

  En internationell missionskonferens hålls i Edinburgh. Deltagarna ser ljust på den kristna missionens möjligheter att nå över hela världen.

 • 1911

  Kejsarväldet störtas i Kina.

 • 1911

  Den första utställningen om Afrika och Kina ordnas i Missionshuset. Sällskapets biträdande direktor Hannu Haahti och föreståndarinnan för Missionsskolan för kvinnor Lydia Kivivaara gör en inspektionsresa till Ambolandet. Onandjokwe sjukhus i Ambolandet blir klart.

 • 1912

  Missionssällskapet inleder arbete bland judar i Europa.

 • 1913

  Shekou prästseminarium grundas i Kina. Ett lärarseminarium öppnar i Oniipa i Ambolandet.

 • 1914

  Första världskriget bryter ut.

 • 1914

  Biträdande direktor Hannu Haahti företar en inspektionsresa till Kina.

 • 1915
 • 1916
 • 1917

  Mars- och novemberrevolutionerna äger rum i Ryssland. Finland blir självständigt.

 • 1918

  Medborgarkriget rasar i Finland. Första världskriget upphör.

 • 1919

  Fredsfördraget i Versailles undertecknas. Nationernas förbund grundas.

 • 1920
 • 1921

  Internationella missionsrådet grundas som samarbetsorgan för missionsorganisationerna.

 • 1922

  Finland får en religionsfrihetslag.

 • 1923

  Det nya Borgå stift grundas.

 • 1924

  Aapeli och Anna Maria Saarisalo startar Missionssällskapets arbete i Palestina.

 • 1925

  De första amboprästerna vigs till tjänst.

 • 1926

  Missionssällskapet inleder arbete i Kavango, öster om Ambolandet.

 • 1927
 • 1928
 • 1929
 • 1930
 • 1931

  Missionsmuseet med föremål från sällskapets arbetsfält öppnar i Missionshuset.

 • 1932
 • 1933
 • 1934

  Hitlers ”tredje rike” grundas i Tyskland.

 • 1935

  Det finländska missionshemmet Shalhevetjah öppnar i Jerusalem.

 • 1936
 • 1937
 • 1938

  Svåra judeförföljelser pågår i Tyskland (kristallnatten).

 • 1939

  Andra världskriget bryter ut. I Finland startar vinterkriget.

 • 1939

  Missionssällskapet inleder arbete i Angola. Arbetet avbryts 1946 och missionärerna återvänder hem.

 • 1940
 • 1941

  Fortsättningskriget börjar och fortgår till 1944.

 • 1942
 • 1943
 • 1944
 • 1945

  Två atombomber fälls över Japan. Andra världskriget tar slut. FN grundas.

 • 1946
 • 1947

  Fredsfördraget undertecknas i Paris. Kalla kriget startar. Indien och Pakistan blir självständiga. Lutherska världsförbundet grundas.

 • 1948

  Staten Israel föds i Palestina. FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna antas. Kyrkornas Världsråd grundas.

 • 1948

  Missionssällskapet inleder arbete i Tanganyika (Tanzania). De första missionärerna är de första av sällskapets anställda som reser till sitt arbetsfält med flyg. Det samnordiska missionsflygplanet Ansgar behöver många mellanlandningar.

   

 • 1949
 • 1950
 • 1951

  Också de sista av sällskapets missionärer måste lämna Kina efter att Mao Zedong gripit makten. Arbete inleds i Hongkong.

 • 1952
 • 1953
 • 1954

  Biskop Martti Simojoki är den första officiella representanten för Finlands lutherska kyrka som besöker Ambolandet och viger nya präster.

 • 1955

  Finland blir medlem i FN.

 • 1956

  Ambo-Kavango evangelisk-lutherska kyrka blir självständig. Missionssällskapets arbete i Taiwan startar med hjälp av tidigare Kinamissionärer.

 • 1957
 • 1958
 • 1959

  Evangeliska Mekane Yesus-kyrkan grundas i Etiopien.

 • 1960

  Frankrikes kolonier i Västafrika blir självständiga.

 • 1960

  Missionssällskapet inleder arbete i Pakistan. Det första läroverket i norra Namibia grundas.

 • 1961

  Berlinmuren uppförs. Tanzania blir självständigt.

 • 1962
 • 1963

  De lutherska kyrkorna i Tanganyika bildar tillsammans evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania.

 • 1964
 • 1965
 • 1966

  Botswana blir självständigt. Kulturrevolutionen startar i Kina.

 • 1967

  Sexdagarskriget mellan Israel och en koalition av arabiska stater utkämpas.

 • 1967

  Missionssällskapet startar officiellt upp verksamhet i Hongkong.

 • 1968
 • 1969

  Missionssällskapet sänder missionärer för tjänst inom Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien.

 • 1970
 • 1971
 • 1972

  Missionssällskapet sänder sina första medarbetare till Botswana och bibelöversättare till Papua Nya Guinea.

 • 1973

  Jom Kippur-kriget pågår mellan Israel och en arabisk koalition.

 • 1973

  Evenemanget De vackraste julsångerna börjar hållas i församlingarna.

 • 1974

  Missionssällskapet inleder arbete i Senegal. Furahakören bildas.

 • 1974

  Lausanne-rörelsen för världsevangelisation grundas.

 • 1975

  Angola blir självständigt och inbördeskriget startar. Kyrkans Missionscentral grundas.

 • 1975

  Missionssällskapet och Missionsflygarna (MAF) inleder samarbete i Afrika.

 • 1976
 • 1977
 • 1978

  Missionssällskapet inleder samarbete med United Mission to Nepal och med evangelisk-lutherska kyrkan i östra Zaire. De första missionärerna sänds till Thailand

 • 1979
 • 1980
 • 1981

  Missionssällskapet startar en skola för döva i Hosaina, Etiopien. Tidigare har man inte ansett det värt att satsa på skolgång för döva.

 • 1982
 • 1983
 • 1984

  Missionssällskapet fyller 125 år och alla lutherska församlingar i Finland kallas till medlemmar i sällskapet. De första missionärerna sänds till Jordanien.

 • 1985

  Kepa ry grundas som en paraplyorganisation för medborgarorganisationer intresserade av utvecklingssamarbete.

 • 1985

  Arbete startar bland invandrare i Marseille i samarbete med Frankrikes lutherska kyrkas inremission.

 • 1986
 • 1987

  Palestiniernas första folkresning (intifada) startar.

 • 1988

  I tyska Nürnberg öppnas en mötesplats för kristna och muslimer, Brücke (Bron). Fadderbarnsverksamhet inleds i Etiopien. Thuso rehabiliteringscenter för funktionshindrade invigs i Botswana.

 • 1989

  Berlinmuren faller.

 • 1989

  Missionssällskapet inleder samarbete med de lutherska kyrkorna i Colombia och Venezuela. Arbete påbörjas bland thailändska migranter i Singapore.

 • 1990

  Namibia blir självständigt.

 • 1991

  Sovjetunionen faller samman. Kriget vid Persiska viken startar.

 • 1992
 • 1993
 • 1994

  Evangelisk-lutherska kyrkan i Thailand grundas. Missionssällskapet inleder samarbete med Ingermanlands kyrka.

 • 1995

  Finland går med i Europeiska unionen.

 • 1995

  150-årsjubileet till minnet av Martti Rautanens födelse firas i Finland, Namibia och Ingermanland. Ingermanlands kyrkas utbildningscenter i Keltto inleder verksamhet.

 • 1996

  Lutherska kyrkan i Tanzania får ett eget universitet.

 • 1997

  Storbritannien återlämnar Hongkong till Kina.

 • 1997

  Missionssällskapet inleder samarbete med Estlands evangelisk-lutherska kyrka.

 • 1998
 • 1999
 • 2000

  Den andra intifadan startar.

 • 2000

  Missionssällskapet börjar stöda utvecklingsprojekt i Kambodja.

 • 2001

  Flera terrordåd inträffar i USA 11.9.

 • 2002

  Finland tar i bruk euron. Inbördeskriget i Angola tar slut.

 • 2003

  Ett partnerskapsavtal ingås mellan Missionssällskapet och utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning.

 • 2004

  En förödande tsunami drabbar Sydostasien.

 • 2004

  Samarbete inleds med evangelisk-lutherska kyrkan i Bolivia.

 • 2005
 • 2006
 • 2007

  Ansvaret för verksamheten vid Die Brücke i Nürnberg överförs till den lokala lutherska kyrkan.

 • 2008
 • 2009

  Finska Missionssällskapet fyller 150 år. Kyrkan firar genom att utlysa ett jubileumsår för missionen.

 • 2010
 • 2011

  Arabvåren leder till folkliga uppror i Nordafrika och Mellanöstern. Kriget i Syrien startar.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015

  Ett kraftigt jordskalv inträffar i Nepal. FN:s klimatavtal undertecknas i Paris.

 • 2015

  Finlands regering minskar anslagen för utvecklingssamarbete med 40 %. Missionssällskapet avslutar 17 utvecklings-projekt och gör nedskärningar i 85 projekt. Utvecklingssamarbete upphör helt i Vietnam, Kina, Angola och Palestina.

 • 2016
 • Hoppets vägkarta
  2017

  Missionssällskapets nya strategi, Hoppets vägkarta, tas i bruk. Kyrkans budskap om hopp, tro och kärlek till nästan har utgjort grunden för vårt arbete i nästan 160 år. Vi verkar i 30 länder med mer än 100 samarbetskyrkor och -organisationer.

   

 • 2018

  Missionssällskapets kontor flyttar till Böle, intill tågstationen och köpcentret Tripla som är under uppbyggnad. I fastigheten vid Observatoriegatan blir Missionskyrkan kvar i Sällskapets ägo.

   

   

 • 2019

  Organisationen Samverkan inom funktionsnedsättning beviljar Finska Missionssällskapet sitt årliga pris som ett erkännande för arbetet med att främja funktionshindrades rättigheter inom utvecklingssamarbetet. Missionssällskapet har stött funktionshindrade människor med bland annat utbildning och hälsovård under hela sin 160-åriga historia.

 • 2020

  I mars deklarerade WHO att coronavirusutbrottet är en pandemi.

   

   

 • 2020

  I juli 2020 har det gått 150 år sedan våra första medarbetare anlände till Amboland. Pandemin gör att inga evenemang kan ordnas varken i Namibia eller Finland, men jubileumsåret är väl synligt i olika medieplattformar och kanaler. Boken Ystävyyden tiellä Namibiassa bjuder på historiska glimtar och en inblick i landets nuläge och utveckling.

 • 2020

  Finska Missionssällskapet får sin första projektfinansiering från Europeiska unionen för att främja mänskliga rättigheter i Nepal. I det treåriga människorättsprojektet främjas före detta livegnas, haliyas, rättigheter genom datainsamling med hjälp av en mobilapplikation.

 • 2020

  Stödprojektet för dövundervisningen i Etiopien, som stöds av Missionssällskapet, premieras med Zero Projekt-priset vid en internationell konferens om arbete bland funktionshindrade. De projekt som får ta emot priser arbetar för att förbättra unga funktionshindrades utbildningsmöjligheter. Missionssällskapets medarbetare Mekonnen Mulat har redan tidigare fått pris för sitt humanitära arbete bland döva och hörselnedsatta.