Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet verkar i mer än 20 länder runt om i världen. Att förkunna, tjäna och påverka ingår i missionsuppdraget.

Kyrkligt arbete

Vi utför missionsarbete tillsammans med lutherska kyrkor och kristna organisationer runt om i världen. Vi sprider det goda budskapet bland dem som ännu inte är kristna och stöder utvecklingen av våra samarbetspartners diakoniarbete. Vi stöder speciellt utbildningen av församlingsanställda och präster, och stärker därmed kyrkornas tillväxt och verksamhet.

Läs mer om Finska Missionssällskapets kyrkliga arbete

Utvecklingssamarbete

Vi arbetar bland de allra fattigaste och mest diskriminerade människorna. Vårt arbete styrs av FN:s mål för hållbar utveckling och internationella människorättsprinciper. Målsättningen för vårt arbete är att utrota fattigdom och ojämlikhet. I vårt arbete fokuserar vi speciellt på marginaliserade gruppers roll och arbetar för att stöda deras delaktighet i utvecklingen.

Läs mer om Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbete.

Arbete för fred och försoning

I vårt arbete för fred och försoning stöder vi fredsbyggande genom dialog. Vi arbetar tillsammans med lokala samarbetspartner och genom att möjliggöra deras arbete. Vi stöder organisationer och individer som genom dialog bygger fred och försoning i sina hemtrakter och länder.

Läs mer om Finska Missionssällskapets arbete för fred och försoning