Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vi strävar efter en positiv och hållbar förändring i utvecklingsländerna. Vi bygger en värld där alla kan göra sin röst hörd, även de diskriminerade och utstötta. Vi lever sida vid sida med lokalbefolkningen och verkar tillsammans med lokala samarbetspartner. Vi för en ständig dialog med våra samarbetspartner och stöder lokalt kunnande.

Finska Missionssällskapet är en internationell aktör inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, utrikesministeriets partnerorganisation samt en av de största finländska organisationerna inom utvecklingssamarbetet. Vi verkar i 30 olika länder med mer än hundra samarbetskyrkor och –organisationer.

I vårt kyrkliga arbete förverkligar vi vår kyrkas mission och sprider det goda budskapet. Vi arbetar främst bland diskriminerade grupper och där det saknas rättvisa. Vi stöder speciellt utvecklingen av våra samarbetspartners diakoniarbete. Genom vårt stipendiatarbete förstärker vi våra partners delaktighet i alla områden av vår verksamhet. Vi stöder i första hand utbildning, vilket förstärker kyrkans möjlighet att arbeta mångsidigt och heltäckande.

Vi är en av de största organisationerna i Finland som tar emot stöd från utrikesministeriet för vårt utvecklingssamarbete. Alla organisationer söker samtidigt om stöd för den nya projektperioden 2018-2021. I vårt arbete fokuserar vi speciellt på marginaliserade gruppers roll och arbetar för att stöda deras delaktighet i utvecklingen.

I vårt arbete för fred och försoning stöder vi fredsbyggande genom dialog. För tillfället arbetar vi med fredsarbete genom dialog i Myanmar och Syrien. Vi stärker våra partners möjligheter att erbjuda psykosocialt stöd till konfliktens offer.