Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Att stöda utsatta människor har i mer än 160 år varit fokus för vårt arbete.

Genom vårt utvecklingssamarbete kan människor i fattiga länder själva förbättra sina livsförhållanden och sin ställning. Detta innebär bland annat utbildning: människor lär sig läsa eller får undervisning om sina rättigheter, miljövänliga odlingstekniker eller småföretagande.

Missionssällskapets utvecklingssamarbete styrs av FN:s principer för hållbar utveckling och internationella människorättsprinciper. Målsättningen för vårt arbete är att avskaffa fattigdom och ojämlikhet.

Vi arbetar med de allra fattigaste och mest diskriminerade människorna. Särskilt utsatta människogrupper är till exempel funktionshindrade barn, människor från de lägre kasten, etniska eller andra minoriteter, ursprungsfolk samt kvinnor och barn. Vi påverkar också beslutsfattare i fattiga länder så att de tar sitt ansvar för mänskliga rättigheter.

Klimatförändringarnas effekter syns redan i många av våra verksamhetsländer. Därför beaktar vi klimat- och miljöfrågor i allt arbete. På samma sätt beaktar vi funktionshindrades delaktighet och jämlikhet i all verksamhet. Vi verkar konfliktsensitivt, med andra ord tar vi hänsyn till verksamhetsmiljön och hur den påverkas av vår verksamhet.

Vi utför utvecklingssamarbete tillsammans med lokala samarbetspartner, som känner området och dess utvecklingsutmaningar. Våra samarbetspartner är ofta lokala lutherska kyrkor och olika organisationer.

Finansieringen för vårt utvecklingssamarbete kommer i huvudsak från utrikesministeriet som en del av Finlands officiella stöd till utvecklingssamarbete.  Dessutom finansieras vår verksamhet av församlingar, privatpersoner och samfund.

Du kan bekanta dig med våra projekt genom att klicka på länderna på kartan*. Nere på sidan hittar du också årsrapporter (på finska) och artiklar om vårt utvecklingssamarbete.

Läs mera (på finska)

Kehitysyhteistyön vuosiraportti 2020

Kehitysyhteistyön vuosiraportti 2019

Kehitysyhteistyön vuosiraportti 2018

Finska Missionssällskapets program för utvecklingssamarbetet 2022–2025

*Därtill stöder vi arbete med funktionshindrade i Rwanda och Burundi inom ramen för ett regionalt projekt i samarbete med Ecumenical Disability Advocates Network (EDAN).

Vi stöder samhällen som är tvunga att anpassa sig till följderna av det förändrade klimatet

Finansieringen kommer i huvudsak från utrikesministeriet som en del av Finlands officiella stöd till utvecklingssamarbete.