Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Målet med vårt utvecklingssamarbete är att minska fattigdomen i utvecklingsländer och motverka globala orättvisor. Riktlinje för utvecklingssamarbetet följer FN:s mål för hållbar utveckling.

Fattigdom och diskriminering innebär att människors rätt till ett humant liv inte alls realiseras eller att möjligheterna till ett värdigt liv är sämre än för andra som lever i samma samhälle.  Tillsammans med våra lokala samarbetspartner arbetar vi för en rättvisare värld utgående från följande principer:

  • Holistiskt arbete: Utvecklingssamarbetet förverkligar kyrkans oföränderliga uppdrag att tjäna.
  • Rättighetsbaserat arbete: Fattigdom och diskriminering bryter mot internationella avtal om mänskliga rättigheter för alla. Enligt vårt synsätt står fattigdom och diskriminering också strid med Bibelns budskap om alla människors lika värde och kärleken till nästan.
  • Resultatinriktat arbete: Det räcker inte med att utvecklingssamarbetet utförs effektivt, det avgörande är om arbetet ger resultat och förändrar människors liv till det bättre.

I vårt utvecklingssamarbete driver vi särskilt frågan om mänskliga rättigheter för kvinnor och flickor, funktionshindrade personer, diskriminerade etniska och religiösa grupper samt andra minoritetsgrupper. Våra samarbetspartner är lokala kyrkor och medborgarorganisationer samt internationella nätverk som ägnar sig åt samma frågor som vi.

Vi tar också i beaktande miljöaspekterna och klimatförändringarna inom ramen för utvecklingssamarbetet. Läs mera om vårt miljöarbete här.

År 2018 hade Finska Missionssällskapet 38 utvecklingssamarbetsprojekt i 12 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Finansieringen för vårt utvecklingssamarbete kommer i huvudsak från utrikesministeriet som en del av Finlands officiella stöd till utvecklingssamarbete.  Dessutom finansieras vår verksamhet av församlingar, privatpersoner och samfund.

Läs mera (på finska)

Finska Missionssällskapets program för utvecklingssamarbetet 2018-2021