Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Det centrala i kyrkans budskap är Guds gränsöverskridande kärlek och nåd. Därför kallar kyrkan oss att komma till Gud och uppmuntrar oss till omsorg om medmänniskan och skapelsen.

Tron på Gud, hoppet om en bättre framtid och kärleken till nästan är grunden för Finska Missionssällskapets arbete.  I vår värld finns det fortfarande många som inte har fått höra om Jesus. Tillsammans med våra samarbetskyrkor delar vi det goda budskapet.

Trons ord och kärlekens gärningar hör ihop. Jesus själv undervisade, förkunnade, förlät synder, helade sjuka och gav mat till de hungriga. Den holistiska missionen strävar efter att följa Jesu exempel i sättet att bemöta människor, lyssna till dem och stöda dem. Vi kristna är kallade att vara rättvisa, fredliga och kärleksfulla mot alla människor.

Vi samarbetar med kyrkor och organisationer runt om i världen.

  • Vi berättar om Guds kärlek bland människor utanför kyrkan och för diskriminerade.
  • Vi utbildar församlingsanställda, frivilliga och kyrkors ledning så att församlingarna ska kunna verka professionellt och hållbart.
  • Vi ger kristen fostran och översätter Bibeln till minoritetsspråk.
  • Vi uppmuntrar församlingar att verka som öppna och icke-diskriminerande gemenskaper, och ta hand om de mest utsatta såsom funktionshindrade, åldringar, kvinnor och barn.

 
 

 

Nere på sidan hittar du artiklar och nyheter om vårt arbete.

Läs artikeln Vad är missionsarbete idag?

Kirkollisen työn ohjelman tulosraportti 2019

"Som Fadern har sänt mig sänder jag er." (Joh 20:21)