Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Missionens grund ligger i Jesu exempel på hur vi ska behandla vår medmänniska och i Jesu undervisning om Guds rike. Vår värld mår inte bra och den kristna kyrkan är kallad att lindra världens andliga och materiella nöd. Vår värld behöver Guds helande.

Det kyrkliga arbetet är en del av vårt holistiska arbete utomlands, vars syfte är att inge hopp. Vi berättar om Guds gränsöverskridande kärlek, vi försvarar människovärdet och de mänskliga rättigheterna, vi arbetar för fred och försoning och vi kämpar för en rättvisare värld för alla. Det kyrkliga arbetet riktar sig dels till människor utanför kyrkan, men stärker också redan existerande kyrkor och församlingar. Arbetet består till exempel av att utbilda kyrkans anställda, stöda barns skolgång, skola lärare och söndagsskollärare, förbättra kvinnors och flickors ställning samt översätta Bibeln till minoritetsspråk. Vi samarbetar med såväl lokala kyrkor som olika slag av medborgarorganisationer.

Genom vårt kyrkliga arbete kallar vi individer och samhällen att följa Jesus, men tro och omvändelse är aldrig en förutsättning för att få delta eller få hjälp. I vårt arbete värnar vi om varje människas värde och mänskliga rättigheter och vi respekterar deras kultur och religiösa identitet. Vi diskriminerar inte någon på grund av religion, politisk åsikt, ideologi, etnicitet, kön eller ålder. Vår uppfattning om de mänskliga rättigheterna bygger på den kristna värdegrunden som betonar det okränkbara människovärdet, på internationellt människorättstänkande och på internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.

Läs mera (på finska)

Kirkollisen työn ohjelman tulosraportti 2019