Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet arbetar internationellt tillsammans med över hundra lokala kyrkor och organisationer.

Missionssällskapet är med i följande internationella kristna organisationer:

ACT-alliansen

Finska Missionssällskapet blev i mars 2018 fullvärdig medlem av ACT-alliansen, ett internationellt nätverk för utvecklingssamarbete, humanitär hjälp och påverkansarbete. ACT-alliansen förenar 147 kyrkor och organisationer som verkar på kristen grund i mer än 125 länder.

Alliansen arbetar främst med fattiga och marginaliserade människor. Människor får hjälp oberoende av religion, politisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, hudfärg eller nationalitet. ACT-alliansen hör till världens största biståndsorganisationer i över hundra länder.

År 2017 gjorde ACT-alliansen det möjligt även för missionsorganisationer, som är involverade i utvecklingssamarbete, påverkansarbete och/eller humanitärt arbete, att bli fullvärdiga medlemmar i alliansen. Finska Missionssällskapet var den första av denna typ av organisation som godkändes som medlem i alliansen.

Redan under sin tid som observatör i ACT-alliansen kanaliserade Finska Missionssällskapet katastrofhjälp via alliansen. Missionssällskapet har också följt ACT-alliansens etiska direktiv och linjedragningar och deltagit i de ACT-forum som koordinerar arbetet på lokalplanet.

Kyrkornas världsråd – World Council of Churches

Finska Missionssällskapet har inom Kyrkornas världsråd status som en organisation specialiserad på mission och utvecklingssamarbete. Kyrkornas världsråd grundades 1948 och har i nuläget nästan 350 medlemskyrkor från över 120 länder, med undantag för den romersk-katolska kyrkan.

Lutherska världsförbundet

Sällskapet har en nära relation och ett omfattande samarbetsavtal med de lutherska kyrkornas samarbetsorganisation. Lutherska världsförbundet har medlemskyrkor i alla världsdelar, sammanlagt i 145 olika länder. Sällskapet finansierar projekt i medlemsländerna och stöder katastrofberedskapen.

SAT-7

SAT-7 sänder tv-program på arabiska, farsi och turkiska. Sällskapet stöder undervisningsprogrammet My School vars målgrupp är barn i flyktingläger. Sällskapet är en av kanalens grundande organisationer. Lokalt anställda och kyrkor i Mellanöstern ansvarar för produktionen av kanalens innehåll.

Wycliff Bibelöversättare

Sällskapet har ett samarbetsavtal med missionsorganisationen SIL (Summer Institute of Linguistics) som specialiserat sig på att skicka iväg anställda för att arbeta med bibelöversättning och språkforskningsarbete. Samarbetspartnern i Finland är Wycliffe Bibelöversättare (Wycliffe Bible Translators).

Regionala nätverk

MICCAO/JCMWA (Joint Christian Ministry in West Africa)
PROCMURA (Project for Christian Muslim Relation in Africa)
IKLY (Inkerin kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyöelin)
CPMPF (Church of Pakistan Mission Partners Forum)

Missionssällskapet är också representerat i:

Euro-Burma Office (EBO)
Ecumenical Disability Advocates Network (EDAN)
Mekong Mission Forum (MMF)
Common Space Initiative (CSI)
United Mission to Nepal (UMN)

I Finland

Finska Missionssällskapet är medlem i Finlands Ekumeniska råd och Kirkkopalvelut. Sällskapet har varit med och grundat Servicecentralen för utvecklingssamarbete KEPA rf, numera Fingo, och Rättvis handel.

Utrikesministeriet
Sällskapet får stödmedel från Finlands utrikesministerium för sitt utvecklingssamarbete och arbetet för fred och försoning.