Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vi finländare arbetar inte ensamma långt borta hemifrån utan samarbetar med kyrkor och organisationer runt om i världen.

Partnerskap ingår i Missionssällskapets grundläggande värderingar och en viktig del av vår identitet. Vi arbetar långsiktigt för en rättvis värld med och genom våra samarbetspartner.

Vi verkar i internationella, regionala och lokala nätverk tillsammans med våra cirka hundra samarbetspartner. De är kyrkor i olika länder samt internationella och nationella organisationer. Därtill samarbetar vi med många inrättningar som tillhandahåller undervisning, hälsovård eller socialservice.

Våra viktigaste internationella nätverk är Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet samt ACT-alliansen, ett internationellt nätverk för utvecklingssamarbete, humanitär hjälp och påverkansarbete.

Utländska samarbetspartner

Angola

Angolas evangelisk-lutherska kyrka (IELA)
Förenade bibelsällskapen (UBS) / Bibelsällskapen i Angola och Namibia
ATOS
Barnhemmet i Lubango

Botswana

Botswanas evangelisk-lutherska kyrka (ELCB)
Botswana Gender Based Violence Prevention & Support Centre (BGBVC)
Botswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS (BONELA)

Etiopien

Evangeliska Mekane Yesus-kyrkan (EECMY)
SIL Ethiopia
Lutherska världsförbundet

Mauritanien

Lutherska världsförbundet

Namibia

Namibias evangelisk-lutherska kyrka (ELCIN)
Flickscout-organisationen i norra Namibia

Senegal

Senegals lutherska kyrka (ELS)
Kyrkornas världsråd
Lutherska världsförbundet
The Lutheran Communion in Central and Western Africa (LUCCWA)

Sydafrika

CBR Education and Training for Empowerment (CREATE)
Lutheran Communion in Southern Africa (LUCSA)

Tanzania

Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka (ELCT)
Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS)
Tumaini University Makumira (TUMA)
Ecumenical Disability Advocates Network (EDAN)

Zimbabwe

Gwai Grandmothers Group (GGG)
Zimbabwe Council of Churches (ZCC)
Jairos Jiri Association

Kambodja

Kambodjas lutherska kyrka (LCC)
Chab Dai
International Cooperation Cambodia (ICC)
Epic Arts
Morodok
Church World Service (CWS) Cambodia
M´lup Russey
First Step Cambodia FSC
Continuing Learning Organization (CLO)

Kina, Hongkong och Taiwan

Kinas kristna råd (CCC)
Amity Foundation
(Kristna råd i Hunan och Yunnan,
Teologiska seminariet i Nanjing,
bibelskolor i Hunan, Dali och Baoshan)
Hongkongs evangelisk-lutherska kyrka (ELCHK)
Institute of Sino-Christian Studies (ISCS)
Lutheran Theological Seminary
Hongkongs kristna råd
Taiwans lutherska kyrka (LCT)
China Lutheran Seminary (CLS)
Drogavvänjningscentret vid Nådens hem

Laos

Lutherska världsförbundet
World Renew

Mellanöstern
(Israel, De palestinska områdena, Syrien och Oman)

SAT-7
International Christian Churches (MECC-ICCI-Dspr)
Rossing Center
Evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet (ELCJHL)
Defence for Children International (DCI)
East Jerusalem YMCA
Common Space Initiative
Mellanösterns kristna råd (MECC)
Al Amana-centret

Myanmar

The Federation of the Lutheran Churches in Myanmar
Myanmar Lutheran Church
Evangelical Lutheran Church of Myanmar
Mara Evangelical Church
Lutheran Church of Myanmar
Euro-Burma Office (EBO)

Nepal

Nepals evangelisk-lutherska kyrka (NELC)
Leadership Training Department /National Churches Fellowship of Nepal (LTD/NCFN)
Grace Community Services (GCS/NCFN)
Nepal Ebenezer Bible College (NEBC/NCFN)
Christian Commitment to Building New Nepal (CCBNN)
Forward Looking (FL)*
Minority Focus
United Mission to Nepal (UMN)*
Gandaki Boarding School (GBS)
Centre for Mental Health and Councelling (CMC Nepal)*
Group of Helping Hands (SAHAS Nepal)*
Samari Utthan Sewa (SUS)*
Sansthagat Bikas Sanjal*
Shanti Nepal*
KOSHISH*
(*Felm-Nepals samarbetspartner)

Pakistan

Peshawar stift inom Pakistans kyrka (DOP)
Christian Hospital Tank (CHT)
Bibelbrevkursskola i Pakistan (PBCS)
Open Theological Seminary (OTS)
United Bible Training Centre (UBTC)
Christian Study Center (CSC)

Papua Nya Guinea

SIL International
Bible Translation Association of Papua New Guinea

Thailand

Thailands evangelisk-lutherska kyrka (ELCT)
SIL International
Lutheran Mission in Thailand (LMT)
Mekong Mission Forum (MMF)

Estland

Estlands lutherska kyrka (EELK)

Frankrike

L’Association Diaconale Protestante Marhaban (ADPM)

Ryssland

Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka
Kashdij stiftelsen
Dikoni stiftelsen

Bolivia

Bolivias evangelisk-lutherska kyrka (IELB)

Colombia

Colombias evangelisk-lutherska kyrka (IELCO)
Lutherska världsförbundet

Venezuela

Venezuelas evangelisk-lutherska kyrka (IELV)
Lutherska världsförbundet

ACT-alliansen
Common Space Initiative (CSI)
CPMPF (Church of Pakistan Mission Partners Forum)
Ecumenical Advocacy Alliance (EAA)
Ecumenical Disability Advocates Network (EDAN)
Euro-Burma Office (EBO)
Joint Christian Ministry in West Africa (JCMWA)
Kyrkornas världsråd
Lutherska världsförbundet
Mekong Mission Forum (MMF)
Middle East Council of Churches (MECC)
Project for Christian Muslim Relation in Africa (PROCMURA)
SAT-7
United Mission to Nepal (UMN)
Wycliff Bibelöversättare

Inhemska samarbetspartner

De evangelisk-lutherska församlingarna i Finland är Finska Missionssällskapets medlemmar liksom ett antal kristna organisationer.

Finska Missionssällskapet är medlem i Finlands Ekumeniska råd och Kirkkopalvelut. Sällskapet har varit med och grundat Fingo, och Rättvis handel.

Sällskapet får stödmedel från Finlands utrikesministerium för sitt utvecklingssamarbete och arbetet för fred och försoning.

“Om du vill gå snabbt, gå ensam. Om du vill gå långt, gå tillsammans”
(Afrikanskt ordspråk)