Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vision

Budskapet om Guds kärlek förverkligas i hela världen i form av glädje, fred och rättvisa.

Hoppets vägar

    • Vi vittnar om Guds gränsöverskridande kärlek. Tillsammans med våra samarbetsparter passerar vi modigt geografiska, kulturella och sociala gränser för att vittna om Guds kärlek i ord och handling.
    • Vi försvarar diskriminerades människovärde och mänskliga rättigheter. Vi arbetar för att stärka diskriminerade gruppers ställning och mänskliga rättigheter.
    • Vi arbetar för en mer rättvis värld. Vi kämpar för ekonomisk och social rättvisa.
    • Vi bygger förutsättningar för fred och försoning. Vi främjar fred och försoning i lokalsamhällen och hela samhället.

Värden


Kärleken till nästan

Kärleken till vår nästa kallar oss att avlägsna skiljemurar, försvara de utsatta och dela av det som är vårt. Vårt arbete bygger på Guds kärlek, som riktar sig till varje människa och till hela skapelsen.

Rättvisa

Vi värnar om och försvarar de mänskliga rättigheterna oavsett kultur, religion, etnisk tillhörighet, kön eller samhällelig status. Vi arbetar med de människor och grupper som samhällen, gemenskaper och religiösa samfund har uteslutit.

Ansvar

Vi ansvarar för vår verksamhet inför Gud, våra samarbetsparter och dem som vi försöker tjäna via vårt arbete samt våra finansiärer.

Samarbete

Förtroendet för vårt arbete och tillförlitligheten i vår verksamhet utgör förutsättningar för att vårt arbete ska kunna fortsätta. Vi verkar så att vi är värda våra samarbetsparter och understödjares förtroende.

Bilagor

Finska Missionssällskapets strategi 2017-2022
Finska Missionssällskapets strategi 2023-2028