Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Vision

Budskapet om Guds kärlek förverkligas i hela världen i form av glädje, fred och rättvisa.

Mission

Vi vittnar om Guds kärlek i ord och handling

  • Vi berättar om Jesus Kristus
  • Vi främjar förverkligandet av de mänskliga rättigheterna
  • Vi bygger fred och försoning

Klicka här: Finska Missionssällskapets strategi 2023-2028

Värden


Kärleken till nästan

Kärleken till vår nästa kallar oss att avlägsna skiljemurar, försvara de utsatta och dela av det som är vårt. Vårt arbete bygger på Guds kärlek, som riktar sig till varje människa och till hela skapelsen.

Rättvisa

Vi värnar om och försvarar de mänskliga rättigheterna oavsett kultur, religion, etnisk tillhörighet, kön eller samhällelig status. Vi arbetar med de människor och grupper som samhällen, gemenskaper och religiösa samfund har uteslutit.

Ansvar

Vi ansvarar för vår verksamhet inför Gud, våra samarbetsparter och dem som vi försöker tjäna via vårt arbete samt våra finansiärer.

Samarbete

Förtroendet för vårt arbete och tillförlitligheten i vår verksamhet utgör förutsättningar för att vårt arbete ska kunna fortsätta. Vi verkar så att vi är värda våra samarbetsparter och understödjares förtroende.

Vår identitet

Finska Missionssällskapet är kyrkans missionsorganisation och en av Finlands största organisationer inom utvecklingssamarbetet. Missionssällskapet arbetar för tro, hopp och kärlek runt om i världen.

Tron på Gud, hoppet om en bättre framtid och kärleken till nästan utgör grunden för Missionssällskapets arbete. På denna grund bygger det holistiska missionsarbetet som inkluderar andligt arbete, omsorg om nästan och påverkansarbete för en bättre framtid.

Det är vår uppgift att stå på de allra svagastes sida. Vi arbetar för att nå de mest utsatta, förtryckta och diskriminerade. Vi lindrar lidande, möjliggör utveckling, bygger fred och skapar likvärdiga möjligheter för människor att forma ett människovärdigt liv åt sig själva. Vi värnar om och skyddar skapelsen.

Missionssällskapet är församlingarnas egen organisation som tjänar sina medlemmar och utför den evangelisk-lutherska kyrkans arbete runt om i världen.