Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapet valde ny verksamhetsledare: pastor, TM, Rolf Steffansson

Verksamhetsledare Rolf Steffansson. Foto: Ari Vitikainen

Finska Missionssällskapets styrelse valde ny verksamhetsledare vid sitt möte 15.11.2017. Rolf Steffansson inleder uppdraget 1.1.2018.

Rolf Steffansson har arbetat som direktör för Finska Missionssällskapets utrikesarbete sedan år 2008. Han har även verkat som vice verksamhetsledare de senaste två åren. Åren 1994-2006 arbetade han för Finska Missionssällskapet i Tanzania tillsammans med sin familj. Under den tiden var han bland annat regionchef. Åren 2006-2008 var han kyrkoherde i Pernå församling.

Rolf Steffansson, 53, representerar Borgå stift som prästombud i kyrkomötet. Han har också haft förtroendeuppdrag i gemensamma kyrkofullmäktige för Borgå kyrkliga samfällighet åren 2010-2017. Han har deltagit i Kyrkornas världsråds arbete med det ekumeniska diakonidokumentet samt arbetat internationellt tillsammans med Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet.

”Kyrkan och dess mission har stora möjligheter och utmaningar framför sig”, säger Steffansson.

”Kyrkan påverkar internationellt genom att förmedla hopp och förverkliga de mänskliga rättigheterna. Jag vill arbeta för att Finlands kyrkas röst ska bli starkare inom den här rörelsen”, säger Rolf Steffansson.

Intervjubokningar:

Rolf Steffansson, rolf.steffansson@felm.org, tfn 043 8240 649