Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets årsmöte berömde nya strategin

Finska Missionssällskapets årsmöte samlades lördagen den 21 maj i Uleåborg i samband med kyrkodagarna och den finska missionsfesten. Missionssällskapets nya strategi som betonar tron, hoppet och kärleken berömdes av mötesdeltagarna.

Valkommitténs ordf., verksamhetsledare för Lasten ja nuorten keskus Sami Ojala, Missionssällskapets direktör, avdelningen för förvaltning och ekonomi Tarja Larmasuo och årsmötets ordf., kyrkoherde i Tuira Niilo Pesonen diskuterar före årsmötet. Bild Laura Häkli

”Då det moderna missionsarbetet kom i gång på 1800-talet innebar missionsarbetet först och främst att förkunna Kristus. Missionsarbetets vardag var dock mångsidigare än så. Missionärerna märkte snart att man behövde göra något åt människornas levnadsförhållanden”, sade styrelseordföranden, biskop emeritus Simo Peura i sitt inledningsanförande där han lyfte fram betydelsen av det holistiska inom missionsarbetet.

”I det holistiska missionsarbetet ingår en människouppfattning där människan är en helhet bestående av ande, själ och kropp. Hennes ande och tro behöver evangeliet om den döda och uppståndna Kristus. Likväl behöver människans kropp och själ sitt. Därför handlar holistisk mission om att ta hand om människans grundläggande behov och rättigheter, såsom utbildning, hälsovård och fred. Det handlar om att älska sin nästa. Det kan ha många namn bara man verkar för en annans bästa.”

Peura betonade också de förändrade förutsättningarna för missionsarbete, och att kyrkans missionsuppdrag börjar redan då man lämnar hemmet.

”Mission är kyrkans livsform: den blir verklighet såväl i församlingarna som utomlands. Det handlar om ett och samma arbete och för detta arbete behöver vi ha både yrkeskunskap och rätt inställning.

Peura hänvisade till en broschyr som kyrkostyrelsen utgav 2018 där det missiologiska kunnandet, som kyrkans personal behöver, beskrivs. Han konstaterade att man måste fästa mer uppmärksamhet på dessa kompetenser vid val av nya medarbetare såväl till församlingar som missionsorganisationer.

I årsmötet deltog sammanlagt 239 representanter för församlingar, 6 representanter för organisationer och 7 personmedlemmar.

Tron, hoppet och kärleken är centrala i den nya strategin

Styrelseordförande Simo Peura och verksamhetsledare Rolf Steffansson presenterade nästa års verksamhets- och ekonomiplan och Finska Missionssällskapets nya strategi för åren 2023–2028. Strategin beskrevs som ett träd som i likhet med senapskornet växer och blir högre än alla andra växter i trädgården.

”Hoppets vägkarta byttes mot hoppets träd. På kartan gick vägarna åt fyra håll, nu förenas Missionssällskapets hela mission i en stam.  I kärnveden finns vittnesbörden om Gud i ord och handling och grenarna utgör vårt arbete”, berättar verksamhetsledare Rolf Steffansson.

I Missionssällskapets vision stärks tron, hoppet och kärleken i världen. De stärks genom att vittna om Jesus Kristus, främja införandet av mänskliga rättigheter och bygga fred och försoning. Missionssällskapet betonar tre tematiska mål i sin strategi: kyrkorna har stärkts i sitt missionsuppdrag, diskriminerade gruppers delaktighet och resiliens har stärkts, och det lokala fredsbyggandet har stärkts.

Flera mötesrepresentanter berömde den nya strategin i sina anföranden. Otto Lehtipuu från Paavalin seurakunta representerade Helsingfors stift och betonade det holistiska i arbetet:

”Jag vill tacka för en mycket bra och mångsidig strategi. Det holistiska i strategin är viktigt: man ger människan hopp, samtidigt som man arbetar för att få till stånd konkreta förändringar mot ett bättre liv. Att man också utför utvecklingssamarbete gör Missionssällskapet starkare, kraftfullare och synligare – och därtill en starkare lokal aktör.”

I strategin bottnar verksamheten i Missionssällskapets starka nätverk av samarbetspartner: kyrkor, kristna organisationer och medborgarorganisationer. Missionssällskapet strävar efter att stärka deras lokala ägarskap och kunnande så att deras roll som den som för med sig hopp, förverkligar diakoni och bygger försoning i världen växer.

I hemlandet har Missionssällskapet som mål att öka församlingarnas internationella interaktion och delaktighet som en del av den globala kyrkan.

Bokslutet visade ett överskott på 2,2 miljoner euro

Årsmötet fastställde Finska Missionssällskapets verksamhetsberättelse som lyfte fram det faktum att vi fortfarande lever i skuggan av coronapandemin. Mot slutet av året kunde dock våra utlandsanställda återvända till arbetsområdena. I 2021 utfördes arbetet med mindre ekonomiska och personresurser (169 medarbetare, föregående år 188), men nya effektiva virtuella arbetssätt utvecklades.

Efter många magra år visade Finska Missionssällskapets bokslut ett överskott på 2,2 miljoner euro. Överskottet berodde på att testamentinkomsterna var större än väntat (2,3 miljoner) och att Missionssällskapet sålde en lägenhet i Hongkong som inte längre behövdes. Missionssällskapets inkomster var sammanlagt 27,9 miljoner euro. Det privata månadsgivandet ökade. Församlingarna bidrog med sammanlagt 9,8 miljoner. Utrikesministeriet gav 6,7 miljoner euro för utvecklingssamarbete och 1,3 miljoner för fredsarbete.

Missionssällskapets utgifter var sammanlagt 25,7 miljoner euro år 2021. Varav 17,1 miljoner användes till utlandsarbete, 5,7 miljoner till arbete i Finland och 2,9 miljoner till allmän-, ekonomi- och personalförvaltning.

Missionssällskapet satsade mycket på att samarbetskyrkorna och -organisationerna skulle klara de utmaningar som berodde på coronapandemin. Förutom av coronan präglades Missionssällskapets utlandsarbete av militärkuppen i Myanmar och den eskalerade konflikten i Etiopien.

Finska Missionssällskapets styrelse 2022–2023

Efter en jämn omröstning valdes till styrelsen förvaltningschef Sari Anetjärvi (Esbo stift), agrolog, specialsakkunnig i ekonomistyrning Juha Nivala (Uleåborgs stift), kyrkoherde Jussi Peräaho (Lappo stift), kommunikationschef Sakari Vanhanen (Tammerfors stift). Samtliga har verkat i styrelsen redan tidigare, men blev omvalda för ytterligare en period.

Finska Missionssällskapets styrelse består av 12 medlemmar som väljs vid årsmötet för en treårig mandatperiod. Varje år står fyra medlemmar i tur att avgå. I styrelsen kan man sitta maximalt tre mandatperioder.

Som gamla medlemmar i styrelsen fortsätter:

  • biskop Simo Peura (Lappo stift), ordf.
  • konsult för medelanskaffning och kommunikation Kristiina Elenius (Helsingfors stift)
  • församlingspastor Heidi Juslin-Sandin (Borgå stift)
  • kyrkoherde Juhana Markkula (Åbo ärkestift)
  • specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri Pirjo Ojala (Kuopio stift)
  • kyrkoherde Jukka Pakarinen (Helsingfors stift)
  • kyrkoherde  Tiina Reinikainen (Kuopio stift)
  • projektackvisitionschef Simo Suutari (S:t Michels stift)

 

Rösterna räknas. Bild Laura Häkli.