Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Min Mission – en kortkurs som vidgar vyerna

Finska Missionssällskapets svenskspråkiga kortkurs Min Mission ger inspiration och nya perspektiv på missionsarbetet.

Vårens kursdeltagare. I bakre raden: Irene Erkko, Andreas von Bergmann, Eva Ahl-Waris, Minna Opara. Främre raden: Ann-Kristin Åvall, Johan Lassus, Lotta Keskinen, Mikaela Björklund, Helena Lans, Jannika Lassus. Foto: Joanna Lindén-Montes

”Kursen erbjuder inspiration, samvaro och ny kunskap om mission. Kursen passar till exempel dem som arbetar med mission och internationella frågor i en församling eller vill engagera sig för missionsarbetet på hemmaplan”, berättar Ann-Kristin Åvall som koordinerat kursen de senaste åren.

Min Mission riktar sig till en bred målgrupp i olika åldrar: till exempel studerande, personer i arbetslivet, daglediga och pensionärer.

Eva Ahl-Waris deltog i vårens Min Mission-kurs, som samlade tio deltagare under tre veckoslut vid Finska Missionssällskapets kontor i Böle.

Eva är filosofie doktor, studerar teologi och är diakoniarbetare i Sjundeå svenska församling.

“Vi fick ta del av en mängd intressanta föredrag och höra om missionsarbetet i olika länder genom videosamtal. Ifall man har gått kursen kan man också ansöka om att bli Missionssällskapets volontär och åka på praktik ut i världen. Kanske i något skede något också för mig? Vårt gäng var toppen och jag har lärt mig en massa om mission både i Finland och globalt.”

Ida-Marie Eklund föreläser om sin volontärperiod i Jerusalem. Foto: Joanna Lindén-Montes

Vad kommer du bäst ihåg från kursen?

”Det bästa med kursen var själva gruppen, handledaren samt alla föredragshållare och våra diskussioner baserade på hemuppgifter och individuella kursuppgifter. Föredragen var mycket intressanta kunskapspaket om missionsarbetet både lokalt och internationellt på många olika plan. Också andakterna som deltagarna höll och den värme jag kände under dem är något jag tar med mig från den här kursen.”

Tid för samvaro och diskussion. Foto: Joanna Lindén-Montes

Vad överraskade dig?

”Jag blev mest överraskad över hur gammalmodig bild jag hade av missionsarbetet. Den bilden blev definitivt reviderad nu. Jag har därtill nått en djup insikt om att mission inte bara handlar om att åka ut i världen. Det handlar också om att sprida glädjebudskapet och hjälpa medmänniskan här där vi står idag, på lokalnivå.”

Berätta om din relation till kyrkans internationella arbete och ditt missionsintresse, hur började det?

”Jag ville helt enkelt veta mer om mission och med anledning av mina studier i teologi tyckte jag att jag kunde ha enorm nytta av att bredda mina kunskaper. Jag känner mig inte heller främmande för att i framtiden en dag, då barnen är vuxna, kanske själv åka ut i världen och arbeta till exempel som lärare – jag gillar nämligen att studera språk och lära mig nya saker. ” 

Kursdeltagarna fick information om olika inspirationsmaterial som Missionssällskapet erbjuder. Foto: Joanna Lindén-Montes

På vilket sätt kommer du att använda dig av det du lärt dig på kursen?

”Just nu har jag att ha stor nytta av olika tips och kunskapspaket jag fått under kursen, eftersom jag deltar i konfirmandundervisning och hjälpledarutbildningen i Sjundeå. Vi kommer också att tala om mission i samband med att vi diskuterar kyrkans missionsuppgift och diakonala arbete. Vi skall även arrangera mer jippon som berör mission – den första missionskvällen kommer att förverkligas 25.4 kl. 18.”

“Sjundeå svenska församling har även ett långvarigt avtal med Finska Missionssällskapet om att stöda missionsarbetet. För tillfället vill vi i Sjundeå speciellt understöda Missionssällskapets projekt som berör den teologiska utbildningen runtom i världen. Jag kommer att sträva efter att se till att församlingsmedlemmarna alltid hålls uppdaterade om vad som pågår inom missionsarbetet”.

Kursdeltagarna bekantar sig med Missionssällskapets nya spel “Tanzania 360” i virtuell verklighet. Foto: Joanna Lindén-Montes

Läs mera om kursen och volontärprogrammet

Text: Joanna Lindén-Montes