Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Träffar för dig som vill vara med och förändra liv

"Jag såg Framtid & Hopp som ett bönesvar. Jag upplevde att jag inte alltid räckte till för arbetet med missionen, men genom detta samarbete fick jag ett starkt stöd. Framtid & Hopp fick också nya församlingsmedlemmar att engagera sig”, säger Marianne Eklöv, diakon i Nykarleby församling.

Text: Charlotte Steffansson-Myrskog och Joanna Lindén-Montes

Vi är många som brinner för missionsarbete, rättvisefrågor och fred och försoning i världen. Finska Missionssällskapet hjälper nu församlingarna att ordna en ny typ av inspirationsträffar för vuxna.

Framtid & Hopp är en samlingspunkt för dem som vill lära sig mer om mission idag, diskutera och sporras till handling.

– Vi hjälper gärna församlingarna så de kan erbjuda några inspirerande evenemang per termin. Förutom konkreta tips och insikt i världsläget påminner vi om vikten av bön för vår värld och våra systerkyrkor, säger Charlotte Steffansson-Myrskog, koordinator vid Missionssällskapet.

Med avstamp i Global aktion

Världen och församlingslivet förändras i rask takt. Vi blir dagligen påminda om vårt gemensamma missionsuppdrag då vi ser nöden runtomkring oss. Hur kan vi hjälpa våra systerkyrkor sprida tro, hopp och arbeta för en bättre värld?

– Framtid & Hopp ger församlingen en möjlighet att lyfta fram mission och globalt ansvar på ett nytt sätt. Det konkurrerar inte med existerande missionskretsar i församlingen utan fungerar snarare som ett komplement till dem. Verksamheten är uppbyggd i stil med Global aktion, vårt nätverk för unga vuxna, som vuxit fram i Helsingfors de senaste åren, säger Steffansson-Myrskog.

Omtyckta bruncher

– Inom ramen för Global aktion har vi arrangerat allt från bruncher med teman som rättvis handel och klimatförändring till träffar med invandrare och missionärer. Vi har hållit klädbytardagar och kreativa verkstäder. På liknande sätt hoppas vi kunna stöda församlingarna så att de kan lyfta fram mission på ett mångsidigt och engagerande sätt bland vuxna, säger Steffansson-Myrskog.

Brunchkonceptet med föredrag har varit omtyckt och lockat många deltagare.

– Vid brunchträffarna finns tid för gemenskap vid matbordet. Vi har också getts tid för frågor och fri diskussion om konkreta gärningar för en bättre värld. Många har tyckt om de tips på förbönsämnen och praktiskt information som vi fått, säger informatör Joanna Lindén-Montes, som deltagit i några av de evenemang som ordnats under hösten.

–  Jag såg Framtid & Hopp som ett bönesvar. Jag upplevde att jag inte alltid räckte till för arbetet med missionen, men genom detta samarbete fick jag ett starkt stöd. Framtid & Hopp fick också nya församlingsmedlemmar att engagera sig”, säger Marianne Eklöv, diakon i Nykarleby församling.

Nykarleby församling arrangerade en Framtid & Hopp-middag med nepalesisk mat i september. Under middagen berättade Camilla Skrifvars-Koskinen om byautvecklingsarbete i Nepal som församlingen understöder.

I oktober deltog Cecilia Virtanen i en Rättvis handel-brunch med Framtid & Hopp i Petrus församling, Helsingfors. Cecilia säger att hon för det mesta brukar vara skeptiskt inställd mot insamlingar och välgörenhet.

”Men om jag vet att en massa mellanhänder faller bort, och hjälpen kommer dit den skall, så är jag för det. Jag tycker det är fint att ni ordnar sådant här program – det är intressant och viktigt att veta varför Rättvis handel behövs.”

Testa Framtid & Hopp!

Hur påverkar de val jag själv gör i Finland medmänniskor i andra länder? Vad betyder missionsuppdraget för mig i min vardag?

Framtid & Hopp kan ledas av en församlingsanställd eller en frivillig i församlingen. Bäst fungerar det ändå med en grupp som tillsammans planerar programmet enligt den egna församlingens behov och intressen.

Verksamheten riktar sig till en vuxen målgrupp inom församlingen. Finska Missionssällskapet bistår med ett fräscht marknadsföringsmaterial och stöder församlingen med tips och idéer för genomförandet.

Förslag på teman:

  • Så växer och verkar kyrkan i olika länder
  • Fred och försoning
  • Rättvisa för marginaliserade folk
  • Kampen mot människohandel
  • Rättvis Handel
  • Vårda skapelsen – miljöskydd i vardagen
  • Etisk klädkonsumtion
  • Ekumenik – tillsammans i världen
  • Bönens kraft
  • Religionsdialog och mötet med andra religioner i vardagen

Blev du intresserad? Ta kontakt med din församling eller direkt med Charlotte Steffansson-Myrskog (församlingar i södra Finland) eller Camilla Skrifvars-Koskinen (församlingar i Österbotten) så hjälper vi er att komma igång!