Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Finska Missionssällskapets fredsarbete har långa rötter. De sträcker sig tillbaka till Namibias kamp för självständighet och vårt stöd för en rättvis fred. Idag har vi fredsarbete i bland annat Syrien och Myanmar.

Vårt fredsarbete utförs med lokala samarbetspartner. Vi stöder konfliktförebyggande arbete samt freds- och försoningsarbete både under och efter konflikter. Vi stärker lokala aktörer så att de kan förebygga konflikter samt främja fred och försoning i sina samhällen. Vi stöder dialoger på lokal nivå och arbetar för att göra de lokala rösterna hörda i internationella sammanhang. I fredsarbetet på lokalplanet ingår även påverkansarbete och fredsfostran.

Vår grundliga kännedom om lokalplanet gör att vi också kan nå sårbara folkgrupper som ofta lämnas utanför fredsprocesserna. Vår kunskap om religioners betydelse för samhällen och våra globala nätverk med religiösa aktörer hjälper oss att förstå religionens roll i konflikter.

Missionssällskapet har ett nytt program för fredsarbete för åren 2017-2022. Tyngdpunkter i arbetet är stödet till dialogprocesser, psykosocialt stöd samt mediernas roll i konflikter. Fredsarbete förekommer också inom våra andra program. Konfliktkänslighet tas i beaktande i allt vårt arbete.

I Syrien får lokala fredsaktörer och dialogprocesser stöd via fredsprojektet Syria Initiative, som också utför internationellt påverkansarbete till stöd för fredsarbetet. Fredsprocessen i Myanmar främjas och stöds via vår lokala samarbetspartner EBO (Euro-Burma Office). Särskild fokus läggs på de etniska gruppernas möjlighet att delta i fredsprocessen. Projekten finansieras av Finlands utrikesministerium.

Publikationer:

  • ”In the End No Winners, No Losers” Psychosocial Support in Peacebuilding and Reconciliation for Conflict Affected Societies (2019). Läs rapporten.