Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

När en katastrof inträffar, är det viktigt att hjälpen kommer snabbt. Därför samlar vi kontinuerligt in medel till vår katastroffond så att hjälpinsatserna kan läggas in utan dröjsmål.

Det mest effektiva sättet att nå ut i katastrofsituation är genom redan kända och tillförlitliga lokala samarbetspartners. Vi stöder i första hand sådana länder där Missionssällskapet redan har kontakter och verksamhet. Vi samarbetar också med nätverket för kyrkornas internationella katastrofhjälp, ACT-alliansen, och Lutherska världsförbundet.

Vårt katastrofarbete inbegriper preventivt arbete, nödhjälp och återuppbyggnad.

  • Vi erbjuder våra samarbetspartner utbildning i att förebygga och förbereda sig för katastrofer.
  • Nödhjälp och psykosocialt stöd ger de drabbade tillräcklig näring, inkvartering, rent vatten och för situationen nödvändig hälsovård. Det psykosociala stödet hjälper att behandla den inre krissituationen.
  • Återuppbyggnad hjälper människorna tillbaka på fötterna efter katastrofen, när livet skall normaliseras igen.

Missionssällskapets katastrofarbete styrs av internationellt godkända normer och standarder för humanitär hjälp. Hjälpen ges till alla oavsett etnisk bakgrund, religion eller nationalitet. Vi ser till att hjälpen når ut till de allra mest utsatta människorna, såsom funktionshindrade, åldringar, kvinnor och barn.

Stöd vårt katastrofarbete