Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Klimatförändring, andra naturfenomen och människans framfart har ökat antalet katastrofer i världen. I arbetet med katastrofer försöker man först och främst rädda människoliv och lindra lidande. Hjälpen kan vara av materiellt slag, ekonomisk eller psykosocial. När en katastrof inträffar behövs hjälpen snabbt. Genom Missionssällskapets katastroffond kan hjälpen sättas in utan dröjsmål.

Katastrofarbetet görs i tre faser:

Genom förberedelsearbete och via preventivt arbete kan katastrofer antingen helt förhindras eller så kan förödelsen lindras.

Nödhjälp och psykosocialt stöd ger de drabbade tillräcklig näring, inkvartering, rent vatten och för situationen nödvändig hälsovård. Det psykosociala stödet hjälper att behandla den inre krissituationen.

Återuppbyggnad hjälper människorna tillbaka på fötterna efter katastrofen, när livet skall normaliseras igen. Då kan det handla om att få t.ex. skolor och hälsostationer att åter börja fungera.

Alla som behöver skall få hjälp

Katastrofhjälpens värderingar bygger på medmänsklighet, opartiskhet, jämlikhet och obundenhet. Hjälpen ges till alla oavsett bakgrund. Missionssällskapet har förbundit sig till de regler som Röda Korset och andra humanitära hjälporganisationer har satt upp (Code of Conduct). Därtill kommer Sphere-standarderna, som stipulerar miniminivåerna på t.ex. näring, vattenförsörjning, inkvartering och hälsovård.

Effektivt samarbete

Det mest effektiva sättet att nå ut i katastrofsituation är genom redan kända och tillförlitliga lokala samarbetspartners. Vi stöder i första hand sådana länder där Missionssällskapet redan har kontakter och verksamhet. Vi följer noggrant med samarbetspartnernas arbete både angående kvalitet och att hjälpen når de som bäst behöver den, de som är i mest utsatt position. Om så behövs, korrigeras arbetet genom både inre och utomstående utvärderingar. Vi är medlemmar i nätverket för kyrkornas internationella katastrofhjälp, ACT-alliansen, och driver nära samarbete med dem.