Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

”Jag måste lämna landet för att skydda mina barn” – Missionssällskapets nödhjälp når tusentals ukrainska flyktingar

Tusentals ukrainska flyktingar har fått ta del av stöd från Finska Missionssällskapet. Hjälpen når fram på olika håll i Polen. Hjälparbetet organiseras av Lutherska världsförbundet och de lokala kyrkorna.

Olga från Ukraina arbetar på ett flyktingcenter i Polen. Bild: Lutherska världsförbundet.

På olika håll i Polen har man inrättat sex flyktingcenter och dessutom två servicecenter som kan nå ut med insatser. De mobila teamen levererar stöd och hjälp till personer som inte kan besöka centren till exempel på grund av rörelsehinder. Centren erbjuder särskilda, trygga ställen för barn, gravida och ammande mödrar. Över 3 000 barn och unga har utnyttjat de platser som reserverats för dem på centren.

”På centren har flyktingarna fått hjälp med inreseformaliteterna och råd i praktiska frågor. De har vid behov hänvisats till korrekt myndighet eller till hälsovården. På centren kan man få psykosocialt stöd, och den möjligheten har redan utnyttjats av nästan 800 personer”, säger Eija Alajarva, Missionssällskapets sakkunniga i frågor om humanitärt bistånd.

Människorna på flykt från Ukraina får också kontantbidrag. Under tiden mars-augusti fick 53 757 personer ekonomiskt stöd. Av bidragstagarna hade 2 358 någon funktionsnedsättning. Lutherska världsförbundets program för kontantbidrag har fått betydande finansiellt stöd från FN:s flyktingprogram (UNHCR), utöver stödet från andra organisationer och olika kyrkor.

Missionssällskapet sände också en av sina anställda, Sylvia Raulo, för att stöda Lutherska världsförbundets verksamhet bland flyktingarna i Ukraina och grannländerna, särskilt Polen. Raulo arbetade med de här uppgifterna i flera perioder från april till slutet av augusti 2022.

Genast i april kunde man med stöd av Missionssällskapet dela ut hygienartiklar, till exempel tvål, blöjor och mensskydd, till 900 personer i västra Ukraina. 600 familjer fick basförnödenheter för hemmet.

Ukrainare hjälper ukrainare

Över 90 procent av Lutherska världsförbundets hjälparbetare och frivilliga i Polen har ukrainsk bakgrund. Ett viktigt bidrag från dem är kännedomen om kulturen och språkkunskaperna. Tack vare arbetet får de också välbehövliga inkomster och en meningsfull uppgift.

De ukrainska flyktingarna deltar själva i planeringen och genomförandet av verksamheten. De som jobbar på centren har fått tilläggsutbildning bland annat i frågor som gäller den humanitära verksamhetens principer.

Olga från Ukraina hör till dem som arbetarna på ett av flyktingcentren. Av säkerhetsskäl används här bara hennes förnamn. Olga arbetade vid den ukrainska riksbanken men måste lämna sitt hem och sitt jobb.

”Jag måste lämna landet för att skydda mina barn”, berättar hon.

Olga har erfarenhet av att arbeta med flyktingar för hon hjälpte internflyktingar i Donbassområdet efter 2014. Hon anser, att hon som flykting har god förståelse för vad andra ukrainare på flykt undan kriget behöver.

”Det här arbetet får mig att känna mig behövlig. Jag upplever att de här människorna behöver mig. Jag gör också mitt yttersta för att mina barn inte ska känna den rädsla och stress som omger dem som flytt kriget. Jag vill bara, att mina barn ska ha ett normalt liv.”

En anställd vid Lutherska världsförbundet ser till ett barn medan barnets familj registrerar sig i flyktingcentret. Foto: Lutherska världsförbundet/Krysztof Tylicki.

Lutherska världsförbundets och kyrkornas hjälparbete i Polen fortsätter att fokusera på utdelningen av kontantbidrag och verksamheten i centren. De ukrainska flyktingar som stannar i landet får hjälp bland annat med skolgången, bostadsanskaffningen och arbetssökandet.

I Ukraina har man inlett reparationer av bostadshus och skolor. Missionssällskapet fortsätter med hjälpverksamheten i Ukraina och närområdena under resten av 2022 och under 2023. I oktober fattade Missionssällskapet ett beslut om ett nytt bidrag på 50 000 euro. Det sammanlagda stödet till Ukraina och dess flyktingar utgör 170 000 euro.

Text: Minna Havunen

Texten är översatt av en volontär. Vi tackar för insatsen!

Stöd Finska Missionssällskapets katastroffond