Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Frankrike

Frankrike

Ryssland

Ryssland

Tanzania

Tanzania

Zimbabwe

Zimbabwe

Bolivia

Bolivia

Colombia

Colombia

Estland

Estland

Senegal

Senegal

Namibia

Namibia

Mauretanien

Mauretanien

Etiopien

Ethiopia

Sydafrika

Sydafrika

Israel

Israel

Kambodja

Kambodža

Kina

Kina

Laos

Laos

Nepal

Nepal

Pakistan

Pakistan

Palestina

Jordan, Palestina

Taiwan

Taiwan

Thailand

Thaimaa

Angola

Angola

Botswana

Botswana

Venezuela

Venezuela

Papua Nya Guinea

Papua New Guinea

Oman

Oman

Tanzania

Vårt arbete

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania är den näst största kyrkan i landet och till sitt medlemsantal en av världens största lutherska kyrkor. Kyrkan strävar efter att vara ekonomiskt oberoende, men många av kyrkans stift behöver fortsättningsvis stöd till exempel för att utbilda sin personal. Finska Missionssällskapet stöder bland annat kyrkans verksamhet för ungdomar, kvinnor och barn, stiftens missionsarbete samt utbildningen av kyrkans anställda och lärare.

Vår största partner inom utvecklingssamarbetet är Tanganyika Christian Refugee Service (TCRS). Vi stöder organisationens projekt för att utbilda ledarna för de lokala bysamhällena. Målet är att ledarna skall lära sig styra och utveckla sina samhällen på sätt som respekterar alla människogruppers rättigheter. De får lära sig grunderna i god förvaltning, mänskliga rättigheter, göra upp utvecklingsplaner och följa upp användningen av offentliga medel.
Projekten innefattar också bl.a. läsundervisning och utbildning i odling och företagande. TCRS stöder anpassning till klimatförändringen genom trädplantering och miljöundervisning.

Andra utvecklingsprojekt arbetar med att stärka ställningen för personer med funktionshinder i samhället, och lärarfortbildning.

Missionssällskapets fadderarbete stöder skolgång för barn som kommer från fattiga och svåra sociala förhållanden. Vi hjälper även massajflickor och ungdomar med albinism att fortsätta sina studier efter avslutad grundskola.

Stöds av Finlands utvecklingssamarbete

Förteckning över projekt som stöds av finländskt utvecklingssamarbete (på finska)

Vill du hjälpa? Ge en gåva.

Bilder från vårt arbete i Tanzania