Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Tanzania

Tanzania

Zimbabwe

Zimbabwe

Bolivia

Bolivia

Colombia

Colombia

Senegal

Senegal

Namibia

Namibia

Mauretanien

Mauretanien

Etiopien

Ethiopia

Sydafrika

Sydafrika

Israel

Israel

Kambodja

Kambodža

Kina

Kina

Nepal

Nepal

Pakistan

Pakistan

De palestinska områdena

Jordan, Palestina

Thailand

Thaimaa

Angola

Angola

Botswana

Botswana

Venezuela

Venezuela

Papua Nya Guinea

Papua New Guinea

Oman

Oman

Myanmar

Myanmar (Burma)

Syrien

Syria

Syrien

Finska Missionssällskapet fortsätter sitt fredsarbete i Syrien genom att inleda ett nytt projekt som startar 2022. Missionssällskapet stöder lokala aktörers dialog och nätverkande i lokala fredsprocesser, -förhandlingar eller socioekonomiska projekt. Digitala plattformar och olika verktyg används i arbetet.

Syria Initiative som var Finska Missionssällskapets samprojekt med syriska samarbetspartner i organisationen Common Space Initiative avslutades år 2021. Projektet stödde syriernas fredssträvanden hela vägen från gräsrötterna till de internationella politiska processerna. Projektet som inleddes år 2014 finansierades av Finlands och Norges utrikesministerier.

Syria Initiative stödde syriska fredsaktörer, individer och samhällen i deras fredsarbete på gräsrotsnivå och i arbetet för att bygga upp fredsnätverk i det syriska samhället. Syria Initiative stödde också dialogprocesser mellan syrier.

Ett särskilt mål var att stärka kvinnornas delaktighet i fredsprocessen på olika nivåer. Syria Initiative stödde kvinnoorganisationer och samarbetet mellan dem och arbetet i den rådgivande grupp som stödde FN:s särskilda sändebud.

Syria Initiative utförde även påverkansarbete för att garantera att de syriska rösterna och synpunkterna hördes i det regionala och internationella beslutsfattandet som rörde Syrien.