Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Frankrike

Frankrike

Ryssland

Ryssland

Tanzania

Tanzania

Zimbabwe

Zimbabwe

Bolivia

Bolivia

Colombia

Colombia

Estland

Estland

Senegal

Senegal

Namibia

Namibia

Mauretanien

Mauretanien

Etiopien

Ethiopia

Sydafrika

Sydafrika

Israel

Israel

Kambodja

Kambodža

Kina

Kina

Laos

Laos

Nepal

Nepal

Pakistan

Pakistan

Palestina

Jordan, Palestina

Taiwan

Taiwan

Thailand

Thaimaa

Angola

Angola

Botswana

Botswana

Venezuela

Venezuela

Papua Nya Guinea

Papua New Guinea

Oman

Oman

Syrien

Syria Initiative är Finska Missionssällskapets samprojekt med syriska samarbetspartner i organisationen Common Space Initiative. Projektet stödjer syriernas fredssträvanden hela vägen från gräsrötterna till de internationella politiska processerna. Projektet som inleddes år 2014 finansieras av Finlands och Norges utrikesministerier och av finländska församlingar.

Syria Initiative stödjer syriska fredsaktörer, individer och samhällen i deras fredsarbete på gräsrotsnivå och i arbetet för att bygga upp fredsnätverk i det syriska samhället. Utgångspunkten  är att människor som hör till olika fientliga läger lär sig lita på varandra och samarbeta. Processen för att bygga upp förtroendet börjar med familjer och grannar som kriget gjort till fiender. Syftet är att skapa kontakter mellan syrier och att åstadkomma gemensamma initiativ som främjar fred och förtroende på samhällsnivå. Medlemmarna i lokalsamhället får tillsammans slå fast vad som förenar dem och som de tillsammans vill arbeta för.

Syria Initiative stödjer också dialogprocesser mellan syrier. Målet är att stödja neutrala och trygga rum och situationer där parterna kan diskutera och uppnå en gemensam förståelse och vilja att bygga fred och lösa konkreta sakfrågor. Teman är bland annat utbildning, utveckling av lokalförvaltningen, lokala vapenvilor, konstitutionen, den ekonomiska utvecklingen, humanitär hjälp och mediernas etik.

Ett särskilt mål är att stärka kvinnornas delaktighet i fredsprocessen på olika nivåer. Syria Initiative stödjer kvinnoorganisationer och samarbetet mellan dem och arbetet i den rådgivande grupp som stödjer FN:s särskilda sändebud.

De internationella aktörernas politik och finansiering har en stor betydelse för hur fredsprocessen framskrider. Därför utför Syria Initiative påverkansarbete för att garantera att de syriska rösterna och synpunkterna hörs i det regionala och internationella beslutsfattandet som rör Syrien. Målet är att mobilisera det globala civilsamhällets stöd och påverka internationella organisationers och regeringars Syrienpolitik och allokeringen av deras finansiering. Dessutom förs en dialog med internationella medier för att säkerställa en konfiktrapportering som på ett mångsidigt sätt belyser krigets orsaker och följder och förutsättningarna för fredsbyggande.

Inbördeskriget, som började 2011, har gjort Syrien till ett av världens farligaste länder och förstört landets ekonomi och infrastruktur. Hälften av landets 23 miljoner invånare har varit tvungna att lämna sina hem och lever nu på flykt inom det egna landet eller utomlands. Hundratusentals människor har förlorat sina liv i konflikten.
Syrierna lider förutom av våld, av splittring i samhället och polarisering mellan olika väpnade grupper.