Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Skolteveprogrammet My School undervisar hela familjen

Det kurdiska paret Yaldiz och Adnan flydde år 2011 med sina tre barn från Aleppo i Syrien till Libanon. Familjen blev då bekanta med satellittevekanalen SAT-7:s skolteveprogram My School, som hela familjen nu tittar på. I början på september börjar SAT-7 sända My School-programmet på en helt egen kanal, SAT-7 Academy.

Yaldiz, 35, and hennes man Adnan, 45, kommer från mycket enkla förhållanden och de har nästan inte fått någon utbildning. När de flyttade till Libanon registrerades deras tre barn i en lokal skola, men där hade barnen svårt att hänga med i undervisningen, speciellt som de inte erbjöds stödundervisning.

– Jag hängde helt enkelt inte med läraren eller de andra eleverna. Det gjorde inte mina bröder heller. Jag kände mig dålig och ville inte göra mina föräldrar besvikna, berättar Rita som nu är 16 år.

– Efter att ha följt med hur det gick för barnen, hade vi inget annat val än att låta dem sluta skolan, tillägger Yaldiz.

Efter det hittade de ett utbildningscenter som drevs av en medborgarorganisation. De blev erbjudna stödundervisning åt barnen och man lovade anpassa undervisningen enligt deras behov och inlärningsförmåga.

– Då fick vi nytt hopp. Jag vill inte att mina barn ska få lika dålig utbildning som vi själva fick, berättar Yaldiz.

Föräldrarna lär sig tillsammans med barnen

SAT-7 nådde familjen första gången genom Grace Najjar, som undervisade i engelska på utbildningscentret där barnen gick. Hon undervisar också engelska i My School-programmet på TV.

– En dag kom jag hem och hittade mina barn som ivrigt väntade på att My School programmet skulle börja. ”Titta mamma, vår engelskalärare är på TV!”, ropade de entusiastiskt. Jag blev intresserad och ville se vad programmet handlade om. Sen den dagen har både vi vuxna och barnen sett på programmet regelbundet. Tillsammans med producenter och tittare diskuterar vi också programmet på sociala medier, berättar Yaldiz.

Tack vare programmet har även föräldrarna fått möjlighet att lära sig mer om olika ämnen och de har  kunnat börja hjälpa sina barn med deras läxor.

– Programmet blev en gemensam hobby för hela familjen och tack vare programmet kunde min och min mans läs- och skrivfärdigheter förbättras, säger Yaldiz glatt.

Satellitteve ger skolundervisning i flyktinglägren

I Mellanöstern och Nordafrika riskerar 21 miljoner barn att bli utan skolgång. Utanför de egentliga konfliktområdena blir många barn utan skolgång på grund av fattigdom eller på grund av att de är flickor. Ofta är skolorna i dåligt skick, lärarna har bristfällig utbildning och undervisningsmetoderna är ineffektiva.

– De här barnen kan bli en förlorad generation, som löper stor risk att rekryteras av extremistiska rörelser eller drabbas av terroristernas våld. De länder som tagit emot stora mängder flyktingar kan inte erbjuda barnen undervisning i skolorna, berättar SAT-7:s kanalchef Rita Elmounayer.

SAT-7 har erbjudit My School-programmet sedan maj 2015. Programmet syns i Mellanöstern och Nordafrika. Målet med programmet är att förbereda barnen för den riktiga skolan och att ge dem utbildning i en situation då de inte kan gå i skola på grund av fattigdom eller flyktingskap.

1,3 miljoner tittare ser varje vecka på My School-programmet. Programmet har fått positiv feedback både från barn och föräldrar med olika religiös bakgrund.

Skolprogrammen fick egen kanal

I augusti börjar programmet sändas från en egen kanal, SAT-7 ACADEMY.  Då har man utlovat mera programtid, nya ämnen och lektioner för alla sex grundskolklasser. Undervisningen grundar sig på undervisningsplanerna i Syrien och Libanon.

– Om vi inte satsar på en utbildning som förutom kunskap lär ut tolerans, finns det nog andra som lär ut andra värden. Och vi har sett vad det leder till, konstaterar Rita Elmounayer.

Se video om My School (på engelska) https://www.youtube.com/watch?v=w9k2w9rmwgA

Stöd arbetet via Barnens Bank

Du kan stöda SAT-7:s arbete via Barnens Bank: Finska Missionssällskapet, FI38 8000 1400 1611 30, märk inbetalningen med BARNENS BANK.