Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Genom påverkansarbete tar vi itu med strukturer, lagstiftning och tolkningar som leder till fattigdom och ojämlikhet. Vi förändrar attityder och praxis som påverkar ställningen för diskriminerade och utsatta. Vårt mål är en rättvis värld. Vi menar att ett gott påverkansarbete sker genom dialoger där man tillsammans finner lösningar på problem.

Finska Missionssällskapets påverkansarbete fokuserar på mänskliga rättigheter för sårbara grupper, på rättvis fred och på ekonomisk rättvisa. Särskilt driver vi funktionshindrade personers och språkliga minoriteters rättigheter samt religionsfrihet för alla människor. Grunden för en rättivs fred ligger i kvinnors delaktighet, i att markrättigheter beaktas och i att de mänskliga rättigheterna uppmärksammas i fredsarbetet. De centrala förutsättningarna för ekonomisk jämlikhet är att alla har möjlighet till inkomst och sysselsättning, att företag tar ansvar och att beskattningen är fungerande.

I våra verksamhetsländer stöder vi det påverkansarbete som utförs av våra lokala samarbetskyrkor och -organisationer. På internationell nivå verkar vi såväl genom ekumeniska nätverk som med aktörer inom Europeiska Unionen och FN. I Finland för vi dialog med politiska beslutsfattare och ekonomiska påverkare, vi påverkar attityder genom global fostran och kommunikation samt uppmanar människor att delta i påverkansarbete genom kampanjer och evemenmang.