Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Colombia

I Colombia, ett land med ungefär 52 miljoner invånare, har ett inbördeskrig pågått sedan mitten av 1960-talet. Även om Colombias regering och gerillarörelsen FARC nu undertecknat ett fredsavtal är landet fortfarande oroligt och konflikterna mellan olika väpnade grupper och armén försvårar fredsarbetet. Colombia har flest internflyktingar i världen, cirka 8 miljoner, till detta tillkommer 2 miljoner som flytt från Venezuela. Colombia är också det land i världen som har näst flest landminor. Inkomstskillnaderna mellan landets rika och fattiga hör till de största i världen. Finska Missionssällskapets lokala samarbetspartner är Colombias evangelisk-lutherska kyrka (IELCO) och Lutherska världsförbundet.