Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Namibia

Namibia är en stat i sydvästra Afrika. Landet blev självständigt år 1990 och har en befolkning på cirka 2,6 miljoner. Till landets viktigaste näringar hör jordbruk, boskapsskötsel, industri och turism. Landet brottas med svårigheter som ekonomisk ojämlikhet, fattigdom och arbetslöshet. Nya utmaningar uppstår dessutom som följd av klimatförändringar och torka. Finska Missionssällskapets arbete i Namibia inleddes redan år 1869. Våra lokala samarbetspartner är den evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia (ELCIN), Namibias bibelsällskap och flickscout-organisationen i norra Namibia.