Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Antalet missionsarbetare säger inget om arbetets slagkraft

Viktigare än att se på antalet missionsarbetare är att fästa uppmärksamhet på arbetets slagkraft och resultat. Målsättningen är att de lokalanställda själva bär ansvaret för arbetet.

Tidigare tjänade missionärerna på gräsrotsnivå i samarbetskyrkorna. Nu sköter de lokalanställda själva dessa uppgifter. I stället önskar man stöd med att utveckla utbildningen av församlingsanställda. På bilden ser man församlingen i Ambo, Etiopien. Bild Sari Lehtelä.

”Hur det goda budskapet når ut, hur kyrkans kunnande växer och hur allt detta syns i det omgivande samhället – är de mätare med vilka missionsarbetets slagkraft borde mätas idag”, säger Finska Missionssällskapets verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Varje år publiceras i Finland statistik över antalet finländska missionärer i utlandet, och man är ofta orolig för att antalet missionärer minskar. Missionsarbetarna har dock alltid haft som mål att göra sig själva överflödiga. Målsättningen är att de lokala kyrkorna och organisationerna själva klarar av att bära ansvar för det arbete som utförs och att behovet av utomstående hjälp minskar.

I slutet av 2020 hade Finska Missionssällskapet 188 anställda, varav 118 arbetade i hemlandet och 70 utomlands. Det största ansvaret för arbetet bar våra samarbetspartner, kyrkor och kristna organisationer runtom i världen: nästan 900 lokalanställda arbetade med Missionssällskapets projekt och uppdrag. Med andra ord arbetade 1100 personer för Missionssällskapet, varav endast en liten del var finländska utlandsanställda.

”Finländska utsända behövs fortfarande, men är alltid en fråga om noggrann avvägning. Tillsammans med våra samarbetspartner överväger vi vilka uppgifter som behöver särskilt stöd”, understryker direktören för utrikesarbetet Tero Norjanen.

”Det är ofta frågan om sådana utbildnings- eller sakkunniguppdrag som våra samarbetspartner ännu inte har tillräcklig kunskap i. Tidigare arbetade exempelvis finländska präster med vanliga prästuppgifter i de lokala församlingarna. Idag görs den här typen av jobb av lokalt anställda. Ofta ligger utmaningen i att de lokalanställdas utbildningsnivå är låg och man önskar hjälp från Missionssällskapet just för att utveckla utbildningen”.

”De lokalanställda äger arbetet och berättar vad de vill ha hjälp med. Listan toppas inte av finländsk arbetskraft; förutom ekonomiskt stöd önskas uttryckligen utbildnings- och sakkunnighjälp, och samarbete för att stöda de allra mest utsatta människorna. Numera är också effektiv planering, genomförande och uppföljning av arbete sådant som kräver sådant tekniskt kunnande som vi ofta ombeds ge stöd och utbildning för”, säger Tero Norjanen.

”Missionssällskapet utvecklar kontinuerligt mätare med hjälp av vilka vi kan bättre berätta om arbetets betydelse och slagkraft. Vi samlar varje år information om hur många människor som nås av vårt arbete, hur många lokalanställda som utbildas, hur våra samarbetspartner tar hand om utsatta människor, såsom funktionshindrade, flickor och kvinnor. Vi vill berätta hur kyrkorna växer och hur våra samarbetspartners arbete påverkar det omgivande samhället”, uppsummerar Rolf Staffansson.

Finska Missionssällskapet verkar i 30 länder tillsammans med hundra lokala kyrkor och organisationer. År 2020 uppgick Missionssällskapets utgifter till 28 miljoner euro. Arbetet nådde cirka 33 miljoner människor, i siffran ingår mediearbete.

I Nyakato lutherska bibelinstitut i Tanzania firade man i november examinationsfest för tionde gången. Stiftet fick 28 nya teologer, evangelister och församlingsanställda. Missionssällskapet har stött institutet sedan det grundades. Hanna Oja-Nisula från Missionssällskapet (framme t.h.), bredvid henne sitter rektorn för bibelinstitutet, Mimii Brown Mziray och Andrew Gulle, biskop för Victoriasjöns östra stift. Båda är Missionssällskapets tidigare stipendiater. Bild Virve Rissanen.