Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Besvärjelser byttes ut mot böner – En thailändsk shaman konverterade till kristendomen

Herr Phet Jaiping väntar tillsammans med sin son evangelisten Mans Jaiping på att dopceremonin ska börja. Bild Erin Kerber

– Det var berörande att få närvara då den sista av våra icke-kristna bybor döptes i mässan. Den 86-årige Phet Jaiping är vår granne. Tidigare var han också byns shaman. Efter mässan bjöd han alla kristna hem till sig.

Så berättar Finska Missionssällskapets anställda Riikka-Maria och Tomas Kolkka, som är med i den tysta revolutionen bland det nordthailändska luafolket. Kolkkas översätter Bibeln tillsammans med lokala samarbetspartner och stöder församlingarnas tillväxt bland annat genom musikarbete. De arbetar tillsammans med Thailands lutherska kyrka, som startade arbetet bland luafolket för cirka tio år sedan.

Inte jordens undergång, utan en förändring till det bättre

Kolkkas berättar att Phet Jaiping hade visat intresse för kristendomen under en lägre tid, men att dopet gjorde honom fundersam. Han var av den åsikten att han inte kan avstå från sitt jobb som shaman, en roll där han upplevde att han hjälper människor. Hans ställning värdesattes och han fick bra betalt för sina tjänster.

– Men sen förstod han att han kan fortsätta hjälpa människor också som kristen. Han hade sett de kristna be mycket för varandra och bra saker hända. Nu kommer folk till honom för att be om förbön och vi får många bönesvar, säger Riikka-Maria Kolkka.

Enligt Kolkkas bevisar händelsen både för dem och för lokalbefolkningen att jorden inte går under fast någonting gammalt faller bort. Något nytt och bättre kan komma i dess ställe.

Luafolket bor på bergssluttningar invid gränsen mellan Thailand och Laos. Bild Riikka-Maria Kolkka

Som på apostlatiden

Kristendomens tillväxt i de nordliga delarna av Thailand påminner om kristendomens begynnelse som den berättas i Apostlagärningarna i Bibeln. Huvudreligionen i Thailand är buddhismen men i de nordliga delarna av landet bor små minoritetsfolk som är animister, så kallade naturfolk. Det är bland dessa folk som kristendomen sprids. Bland luafolket konverterade den första personen till kristendomen för 16 år sedan och det finns redan en församling med 1 400 medlemmar på området. Byn Kolkkas bor i, med sina ca 300 invånare, är den enda helt och hållet kristna byn nu då Phet Jaiping konverterat.

– Det är ett stort privilegium att dela det kristna budskapet om hopp och försoning. I vårt arbete ser vi att budskapet om frälsningen når nya människor och förvandlar deras liv, säger Riikka-Maria och Tomas Kolkka.

Varje språk är värdefullt

Tillsammans med sina lokala arbetskamrater har Kolkkas skapat ett skriftspråk för lua. De första läseböckerna har färdigställts och läskunnighets- och bibelöversättningsarbetet har påbörjats. Ett skriftspråk höjer självkänslan och skapar en identitet för folket. Det handlar också om att bevara en kultur. Bibeln på eget språk för Gud närmare hjärtat.

– Det kristna sättet att tänka utgår ifrån att varje människa och varje språk är viktigt. Skapandet av ett skriftspråk börjar med att lyssna. Man måste kunna leva sig in i språket på ett barns vis, konstaterar Kolkkas.

Kolkkas har arbetat i Thailand sedan 2012. Tidigare arbetade de som missionärer i Papua Nya Guinea. Kolkkas har nio avtalsförsamlingar som har förbundit sig att ekonomiskt stöda deras arbete. I Borgå stift stöds de av Ingå och Johannes församlingar.

Text: Sari Lehtelä

Ett barn sade till sin far: ”Far, du trillade ner i ån, för att du lutade dig mot trädet vars kvistar mor brutit av. Om du hade arbetat skulle du inte ha fallit i vattnet.” Läskunnighetsarbetet grundar sig på företeelser från den egna kulturen. Det är roligare och lättare att lära sig då man har personliga erfarenheter som stöder inlärningen. Bild Riikka-Maria Kolkka