Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

De vackraste julsångerna 2020: Johannes kantorer valde årets julsånger

Sixten Enlund, Eva Henricson, Anna Maria Böckerman och Dag-Ulrik Almqvist valde årets vackraste julsånger. Foto: Kaisa Rahko

Eva Henricson, Sixten Enlund, Anna Maria Böckerman och Dag-Ulrik Almqvist, kantorer i Johannes församling i Helsingfors, står bakom sångvalet i årets julsångshäfte.  

Berätta om hur ni valde sångerna? 

Efter att vi var och en på egen hand bläddrat i julsångshäften och julrepertoaren samlades vi för ett effektivt och produktivt möte tillsammans med Maria Westerling från Finska Missionssällskapet i början av februari. På en eftermiddag gjorde vi urvalet. Vi var ganska eniga, särskilt krångligt var det inte. Viktiga aspekter från vår sida var att alla sånger ska vara lämpliga för allsång, en lagom blandning av bekanta och lite nyare julsånger, samt att man beaktar hela den kyrkoårsperiod då häftet används, d.v.s. både sånger för adventstiden, jultiden och trettondagstiden. Vi försökte också tänka på att ha med sånger som lämpar sig för barn. Av kostnads- och upphovsrättsliga skäl föll tyvärr några av de adventssånger och barn- och familjevänliga sånger som vi valt bort, vilket ju var tråkigt. 

Vilka minnen förknippar ni med De vackraste julsångerna?  

Våra De vackraste julsångerna-kvällar i december brukar utgöra en trevlig upptakt inför julfirandet. Både i S:t Jacobs kyrka på Drumsö, i Gamla kyrkan i Helsingfors centrum och i Folkhälsanhuset i Brunakärr sjunger vi varje år De vackraste julsångerna och särskilt i S:t Jacob bukar det vara nästan fullsatt. Församlingens olika körer medverkar oftast, ibland också en orkestergrupp ur Bulevardens kammarmusiksällskap. Förra året spelade vi in De vackraste julsångerna för TV och radio i Johanneskyrkan. Det krävde en hel del extra planering och förberedelser, men kändes meningsfullt. 

Har ni några egna favoriter bland sångerna? 

Ur årets häfte plockar vi gärna fram den medeltida ”In dulci jubilo”, som sjungs på så kallad ”makaroniska”: varannan rad sjungs på latin, varannan på svenska. Ett nytt finlandssvenskt bidrag är ”Adventspsalm” med text av Maj-Britt Palmgren och musik av Camilla Cederholm. En fin engelsk carol som tidigare bara varit med en enda gång är ”Hör, änglasången hälsar oss”. 

Hur påverkar coronapandemin planeringen av sångtillfällen?  

Vi hoppas naturligtvis att vi kan sjunga De vackraste julsångerna så normalt som möjligt även detta år. Men antagligen kommer vi liksom alla andra församlingar att behöva tänka ut reservplaner, till exempel att strömma eller spela in på förhand.  

Om allt går väl sjunger Johannes församling De vackraste julsångerna enligt följande:

  • Pauluskyrkan, 14.12 kl. 18, särskilt för barnfamiljer. 
  • Johanneskyrkan, 16.12 kl. 18 i samarbete med Finska Missionssällskapet. (Det ordnas inget De vackraste julsångerna i Missionskyrkan på Observatoriegatan i år.) 
  • Heikasvägen 7 på Drumsö, 20.12 kl. 16. 
  • Berghälls kyrka, 26.12 kl. 18. 

Information om andra församlingars sångstunder med De vackraste julsångerna hittar du på www.devackrastejulsångerna.fi och i din församlings annonsering.  


Text: Ann-Kristin Åvall