Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Rapportera missbruk eller oetisk aktivitet

Den så kallade whistleblowing- eller whistleblower-skyddslagen (visselblåsarlagen, lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen) kräver skydd av personer som rapporterar övergrepp. Lagen bygger på EU:s så kallade whistleblowing-direktiv. Lagen skapar ramar för hur övergrepp eller olaglig verksamhet kan anmälas och vilken typ av skydd som ges till uppgiftslämnaren. Enligt lagen ska företag och organisationer upprätta en intern aviseringskanal för aviseringar om de har minst 50 anställda.

Finska Missionssällskapets nya rapporteringskanal fungerar i enlighet med whistleblower-direktivet. Kanalen är öppen och den uppfyller även de nya kraven i lagen om skydd för meddelarskydd och det europeiska meddelardirektivet. Du kommer enkelt åt den nya aviseringskanalen genom att följa länken längst ner på hemsidan.

I enlighet med den uppdaterade lagstiftningen kräver förfarandet för klagomålshantering sekretess, oberoende och möjlighet till tvåvägs anonym kommunikation med den som gör anmälan. För att säkerställa att dessa standarder efterföljs har Finska Missionssällskapet ingått ett samarbetsavtal med det finska företaget Takana Oy, som har lång erfarenhet av att hantera anmälningar. Alla rapporter kanaliseras direkt till Takana Oy, där en grundlig analys av rapporten görs. Informationen förs vidare till Finska Missionssällskapets besvärsnämnd för lämpliga åtgärder. Meddelandena behandlas konfidentiellt. Om uppgiftslämnaren inte ger sitt medgivande kommer personens identitet att döljas under behandlingen och eventuell utredning så att den endast är känd för bearbetaren och forskaren.

Vi värdesätter varje rapport, de tas på allvar och behandlas av professionella rapporthanterare i enlighet med kraven i Core Humanitarian Standard.

Anmäl korruption eller oetiskt beteende