Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Arbete bland funktionshindrade

Ge funktionshindrade möjlighet till ett bättre liv

Över hela världen möter människor med funktionsnedsättning olika slag av diskriminering och fördomar. I många kulturer skäms de anhöriga över funktionshindrade familjemedlemmar och ibland hålls de till och med undangömda. Människor med funktionsnedsättning hör till de fattigaste och mest utsatta, eftersom de på grund av diskriminering ofta saknar utbildning och arbete, och har sämre levnadsförhållanden.

Finska Missionssällskapet förbättrar de funktionshindrades ställning i samhället och jobbar för att deras rättigheter skall förverkligas bättre än i nuläget. Tack vare stöd kan de hitta sin plats i samhället och leva ett självständigt liv.

Ge en gåva!

Radhika får stöd för att gå i skola 

21-åriga Radhika Bhul från Nepal har haft många utmaningar i sitt liv. Radhika, som är kortväxt, var bara 10 månader gammal när hennes mamma dog. Hennes pappa blev då ensamstående förälder till fem små söner och en dotter. När Radhika var 11 år gammal gick även hennes pappa bort. Efter det blev Radhikas åtta år äldre bror hennes vårdnadshavare. Nu har brodern, förutom Radhika, även en fru och tre barn att försörja. Därför måste brodern arbeta större delen av året i Indien.

”Vi vet inte vad som orsakat min systers funktionsnedsättning. Antagligen klarade vi inte alltid av att sköta henne på rätt sätt. Men jag har alltid försökt ta hand om min syster. Hon är mycket viktig för mig”, säger brodern.

Radhikas familj som består av hennes äldre bror, hans fru och syskonbarn som leker med grannens barn i bakgrunden. Den äldsta av döttrarna har redan överträffat sin korta moster i längd.

Stödet gav möjlighet till gymnasiestudier

Radhika har precis gått ut gymnasiet, men utan stöd från Missionssällskapet skulle hon inte ha haft möjlighet att avsluta skolan. Radhika drömmer om att studera pedagogik. Även hennes bror uppmuntrar henne att studera. ”Det skulle vara fantastiskt om Radhika kunde försörja sig själv. Då skulle hon inte vara så beroende av mig.”

Finska Missionssällskapet stöder funktionshindrade människors rättigheter runt om i världen. Hjälp oss att hjälpa fler!

Ge en gåva!

Finska Missionssällskapet främjar funktionshindrades rättigheter runtom i världen

Under ett år fick 10 660 funktionshindrade personer hjälp.

Funktionshindrade barn behöver många typer av stöd. Vi hjälper barn att skaffa hjälpmedel, att börja i skola och vi ger informationen om funktionshinder. Med tillräckligt stöd är det möjligt för varje barn att få en utbildning.

Arbete bland döva bär frukt i Etiopien

Finska Missionssällskapet har stött dövskolan i Hosaina i Etiopien i över 40 år. Enligt uppskattningar finns det mer än 3 miljoner döva eller hörselskadade i Etiopien och de flesta av dem är barn och ungdomar i skolåldern. Endast cirka 15 % av döva i Etiopien går in i grundskolan.

Eleverna på dövskolan i Hosaina kommer från hela Etiopien. Skolan erbjuder eleverna elevhem, mat och hälsovård. Utöver grundläggande studier får eleverna även yrkesutbildning. Tillgång till skola ger döva barn och unga en bättre framtid.

Med ditt stöd kan de hitta sin plats i samhället och får möjlighet att leva ett självständigt liv.