Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Testamente

Sprid hopp.

Att testamentera sin egendom till välgörenhet är en investering i framtiden. Genom att stöda vårt arbete med en testamentsdonation påverkar du hur du vill att världen skall se ut efter din bortgång.

Beställ eller ladda gratis ner vår testamentsguide

Ge ett testamente fyllt av hopp

Vilken sorts eftervärld vill du vara med och forma?

Att testamentera sin egendom till välgörenhet är en investering i framtiden och en möjlighet att forma en sådan eftervärld som du vill se.

Ett testamente till välgörenhet är en möjlighet att påverka andra människors liv. Med en testamentsdonation åstadkommer du varaktig förändring i samhällen och människors liv.

Lagen reglerar arvets fördelning bland arvingarna. Om du förutom dina arvingar vill komma ihåg andra människor eller organisationer, bör du göra det genom ett testamente. Med hjälp av ett testamente kan du också se till att arvet fördelas utan stridigheter.

Finska Missionssällskapets långsiktiga, resultatrika och noggrant övervakade arbete kan erbjuda dig stöd då du överväger hur du vill att ditt livsverk ska fortsätta bära frukt.

Varför testamentera till Finska Missionssällskapet?

Det kristna budskapet om hopp, tro och kärlek till nästan har varit grunden i Finska Missionssällskapets arbete ända sedan 1859. Vi förmedlar budskapet om hopp till dem som behöver det mest. Vi arbetar bland de mest utsatta i samhället och är med och bygger en värld där alla får sin röst hörd.

Finska Missionssällskapet har i över 160 år tagit emot testamenten och vi är tacksamma för varje gåva, liten som stor. Testamentsdonationer är väldigt viktiga för Finska Missionssällskapet. De utgör ungefär 10 procent av våra totala inkomster.

Varje år ger tusentals finländare en del eller hela sin egendom till välgörenhetsarbete. En testamentsdonation är befriad från arvsskatt om donationen tilldelas en allmännyttig förening. Finska Missionssällskapet är befriad från arvsskatt, vilket betyder att den egendom som genom testamente tilldelas sällskapet oavkortat går till att stöda sällskapets arbete efter att omkostnaderna är borträknade.

Var används testamentsdonationerna?

De medel vi får in via testamentsdonationer går till de ändamål testamentsgivaren önskat. Det kan till exempel vara teologisk utbildning i växande kyrkor, utbildning för barn och kvinnor eller vårt arbete bland personer med funktionsnedsättning. Om testamentsgivaren inte har gett några specifika önskemål använder vi donationen där den behövs allra mest.

Med en testamentsdonation stöder du långsiktigt arbete för att åstadkomma förändringar i samhällen och människors liv.

Du och dina anhöriga får vänlig och högklassig betjäning i testamentsärenden

Om du vill sköter vi också tömning av dödsboet, bouppteckning och begravningsarrangemang. För dem som gjort ett universaltestamente åtar vi oss också skötseln av graven. Du kan även upprätta ett testamente med en advokat som du själv väljer.

Ladda gratis ner vår testamentsguide

Finska Missionssällskapet har utarbetat en testamenteguide för dig som undrar hur du kan fortsätta göra gott efter din bortgång. Du kan ladda ner guiden från den bifogade länken eller beställa den via post hem till dig. Att beställa en testamenteguide förpliktar dig inte till någonting. Vi behandlar beställningen konfidentiellt.

I guiden får du bland annat svar på följande frågor:

  • Vad betyder arvsordning?
  • Hur gör man upp ett testamente som är giltigt?
  • Vem duger som vittne?
  • Vilken slags egendom får man besluta om i ett testamente?
  • Kan man ändra eller återkalla ett testamente?

Beställ eller ladda ner vår testamentsguide

 

 

 

Här får du hjälp i testamentsfrågor

Vår jurist ger dig gratis rådgivning

Tarja Larmasuo
Vicehäradshövding
040 4514 534
tarja.larmasuo@kolumbus.fi

Fråga mer eller beställ vår testamentsguide

Tfn 020 712 7204
info@finskamissionssallskapet.fi

Finska Missionssällskapet
Testamenten
PB 56, 00241 Helsingfors