Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Utjämning

Två gånger om året fördelar sig ljuset jämnt över jorden, vid vår- och höstdagjämning.

Via Utjämningen vill vi påminna om att levnadsförhållandena inte ens då fördelas rättvist över vår värld. Målet med kampanjen är att samla medel för att jämna ut levnadsförhållandena och hjälpa de allra mest utsatta människorna.

Stöd Utjämningen

Rättvisa gynnar alla

Genom diakoni och utvecklingssamarbete kämpar vi för en rättvisare värld. Klimatförändringar, oförutsedda katastrofer och svagheter i sjukvårds- eller skolväsendet drabbar alltid hårdast dem som redan befinner sig i en utsatt position.

Vårt arbete utförs så att även de mest sårbara människogrupperna får uppleva att deras mänskliga rättigheter förverkligas.

Rättvisa är också det, att människor själva får ta en aktiv roll i sitt eget liv och att de inte enbart ses som föremål för välgörenhet.

Exempel på understödsmål

I Senegal får flickor och kvinnor möjlighet att studera för ett yrke och kan via det skaffa sig en pålitlig inkomst.

I Colombia får unga med hjälp av teater- och konstworkshoppar lära sig modeller för hur man löser konflikter på fredlig väg och uppmuntras att ta del i byggandet av samhället.

I Israel och på de palestinska områdena får unga delta i ledarskapsutbildning och lärarna får undervisning om hur man främjar fredlig samexistens och tolerans mellan religioner.

Ge en gåva

Varje människa är Guds avbild

De gåvor vi har fått av Gud bör vi fördela ansvarsfullt över generations-, samhälleliga och geografiska gränser, så att alla har de nödvändiga förutsättningarna för ett gott liv. Den gyllene regeln som Jesus undervisade om, uppmanar oss att sätta oss in i en annan människas situation och kallar oss till att leva ansvarsfullt och i solidaritet med människor som befinner sig i en mer utsatt ställning.
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” (Matt 7:12)

Läs Utjämningens teologi


Mer info

Redovisningsdirektiv för församlingar

Material att ladda ner

Ta kontakt

Till församlingar

Hur kan din församling delta i Utjämningen?

Det finns många sätt att delta i Utjämningen. Församlingen kan ordna en bössinsamling, ett Utjämningscafé, en basar eller till exempel ta upp en kollekt. Mera idéer hittar du i vår ide-guide. På webbsidan kan ni också ladda ner gratismaterial och beställa insamlingsbössor och -västar.

Material att ladda ner

Material att beställa