Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Hjälp kvinnor världen över

I många länder är kvinnornas liv hårt. Ändå är det ofta just kvinnorna som ser till hela familjens välmående – att barnen kommer i väg till skolan, har mat att äta och kläder att ta på sig. Kvinnorna är den bärande kraften i sina samhällen och har en avgörande roll när det gäller att åstadkomma förändring.

De problem som kvinnorna möter bottnar ofta i extrem fattigdom, ojämlikhet och brist på utbildning. Kvinnor hotas bland annat av människohandel, barnäktenskap, våld i hemmet, migration och skadliga traditioner såsom omskärelse.

Du kan vara med och förändra dessa kvinnors liv och se till att de övervinner svårigheterna. Tillsammans kan vi ge kvinnorna utbildning och bättre möjligheter att försörja sina familjer. Finska Missionssällskapet stöder kvinnor i mer än 20 länder. Tack vare ditt stöd kan de få en ljusare framtid!

Ge en gåva!

Pippa Laukka i Nepal

Läkaren Pippa Laukka bekantade sig med Missionssällskapets utvecklingssamarbete i Nepal. Under resan såg hon hur viktigt arbetet är. 

Pippa Laukka sitter på golvet omgiven av nepalesiska kvinnor. I det lilla köket har nio kvinnor och flickor trängt ihop sig. Laukka frågar kvinnorna hur man i byn ser på mens. Kvinnorna berättar att under mensen får de inte tillreda mat till familjen utan kvinnorna och flickorna måste isolera sig i ett skilt rum.

Laukka frågar ännu kvinnorna vilka som är de största utmaningarna gällande kvinnors rättigheter. Svaret är entydigt: utbildning har inte varit tillgängligt för kvinnor och många av kvinnorna i rummet har inte kunnat gå i skola. Och när de inte har någon utbildning är möjligheterna att försörja sig mycket begränsade.

Pippa Laukka bekantar sig med den nepalesiska organisationen Sahas utvecklingssamarbetsprojekt i de avlägsna trakterna i västra Nepal. Målet är att lära människorna i byarna i Jajarkot-området att anpassa sig till följderna av klimatförändringen. Bristen på mat är ett stort problem i området.

”När vi gjorde en kartläggning av utgångsläget, upptäckte vi att 40 procent av familjerna i byarna från sin egen jordbruksproduktion har tillräckligt med mat för endast 1–3 månader om året”, säger Sahas projektkoordinator Maniksha Acharya.

Effekterna av klimatförändringen märks redan nu i dessa familjers liv: detta år var monsunregnen i Nepal kraftigare än tidigare och ledde till jordskred som stängde av flera vägar. Osäkra och varierande väderförhållanden påverkar direkt jordbruket och leder till små skördar.

En av målsättningarna med arbetet är att 70 procent av kvinnorna inom ramen för arbetet i slutet på år 2025 ska ha bättre matproduktion, inkomster och näring. Man strävar till detta genom att ge kvinnorna olika sorts inkomstkällor, till exempel genom att utnyttja hållbara odlingsmetoder och grödor.

”Tidigare räckte maten för en längre tid men nu äter många familjer bara två måltider i stället för tre och maten är också ensidigt och näringsfattig. Situationen är verkligen alarmerande och det syns till exempel att barnens tillväxt är långsammare”, beskriver Laukka.

Pippa Laukka såg med egna ögon hur stort behov det är av utvecklingsarbete i västra Nepal, som är bland landets minst utvecklade områden.

”Jag blev imponerad över hur uthålliga och flitiga nepaleserna är. De har alltid levt i utmanande förhållanden och om deras attityd ska beskrivas med ett ord, skulle det vara mod. Allt stöd åt dessa modiga kvinnor är viktigt”.

Ge en gåva!

 

Du kan också ge en gåva

  • via MobilePay till numret 42301
  • till bankkontot FI38 8000 1400 1611 30, märk gåvan KVINNOR

 

*** Stöds av Finlands utvecklingssamarbete ***