Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kambodjas kyrka stöder familjer och kommer med hopp i fattigdomen

Kyrkan ordnar familjeseminarier tillsammans med organisationen Continuing Learning Organization. Foto: Tero Ruotsala.

I Kambodja har kyrkan redan länge satsat på förebyggande familjearbete och vill nu bygga vidare med familjerådgivning på kristen grund. Pia och Tero Ruotsala från Finska Missionssällskapet stöder kyrkan med att bygga upp verksamheten. 

Pia och Tero Ruotsala började i september jobba för den lutherska kyrkan i Kambodja. Målsättningen med arbetet är att stärka den tioåriga kyrkan utifrån kyrkans egen vision.  

Den unga och livskraftiga kyrkan har 385 medlemmar och 31 anställda, varav merparten är under 30 år. Kyrkan leds av dess enda präst, Sreyleak Touch (29). Kambodja är ett huvudsakligen buddhistiskt kungadöme och de kristna utgör två procent av landets befolkning på 16 miljoner.  

Under skräckväldet på kommunistledaren Pol Pots tid åren 1973–1979 dog cirka en tredjedel av landets befolkning i tvångsarbete, av hunger eller våld. Efter folkmordet fanns endast få äldre eller högutbildade kvar och de flesta religiösa ledare hade dödats. Ett helt samhälle byggdes upp från grunden under 1980-talet. Trots att det gick fort att utveckla infrastrukturen lämnade folkmordet öppna sår i människors sinnen, vilket avspeglar sig i par- och familjerelationerna. Befolkningen lider också av svår fattigdom, som ökat under coronapandemin och till följd av klimatförändringarna

Kyrkan i Kambodja har redan länge jobbat förebyggande med familjearbete och sett att det finns behov för professionell familjerådgivning. Det förebyggande arbetet har fått stöd från Finska Missionssällskapet under många år.   

De som ansvarar för kyrkans familjearbete är teologen Joseph Keo och hans fru Makara. De har i åratal åkt runt i byarna och hållit par- och familjeseminarier, som hjälpt många. Svårigheter motiverar människor att delta i seminarierna som kyrkan ordnar i samarbete med den kristna organisationen, Continuing Learning Organization (CLO). 

Gräl, missbruk, familjevåld, fattigdom och oförmågan att kommunicera med varandra utgör enligt Joseph Keo de största problemen i familjerna. Därtill finns det behov av praktiska råd för barnuppfostran. Joseph och Makara gör också förebyggande familjearbete i form av radioprogram som når tusentals människor.  

Från väster: Joseph Keo och hans fru Makara, Pia och Tero Ruotsala. Foto: Finska Missionssällskapet.

Nu har kyrkan och CLO kommit med ett önskemål om att komplettera kyrkans familjearbete med professionell kyrklig familjerådgivning. För att bygga upp en modell för den kambodjanska familjerådgivningen och utbildningen har de bjudit in Pia Ruotsala.  

– Nu har vi glädjen att kunna utnyttja de kunskaper vi förvärvat i Estland. Där utvecklade vi en familjerådgivningsmodell som fungerar i en fattig minoritetskyrka, i ett samhälle som traumatiserats av extrem kommunism. Denna modell kan vi nu använda för kambodjanska kyrkans behov, säger Pia Ruotsala.

Delegationer från Kambodja har besökt både Estland och Finland för att få inspiration och kunskap för arbetet. Utbildningen av kyrkans familjerådgivare inleds hösten 2021.

Enligt Joseph Keo finns det ett stort behov för familjerådgivning på kristen grund: 

– I den kambodjanska kulturen leder romantisk kärlek mellan två personer automatiskt till giftermål och barn. Många familjer lider av våld i nära relationer, svartsjuka, fattigdom och missbruk. Paren saknar verktyg för växelverkan och när de får problem tyr de sig till byäldsten eller till polisen som slår sin fru, och får rådet att ha tålamod. Någon kanske tänker att hen gjort sig förtjänt av att bli dåligt behandlad gå grund av dålig karma, eller så söker hen hjälp av en buddistmunk som anser att osämjan och familjevåldet beror på onda andar. Vi behöver utbildade familjerådgivare som kan hjälpa paren och familjerna att skapa trygga relationer där parterna respekterar varandra samt ge råd om barnuppfostran. 

Familjerådgivningen passar bra in i kyrkans syn på diakoni där kyrkan utvecklar arbetet så att det motsvarar samhällets behov. Kyrkans ledning och de teologistuderande som drömmer om att jobba som präster är intresserade av att lära sig familjearbete eftersom det ses vara en viktig del av en kambodjansk bypastors jobb. I det buddhistiska landet uppfattas en präst som en pålitlig person som man kan anförtro sig åt och be om hjälp. 

Kyrkoledaren och prästen Sreyleak Touch. Foto: Ilkka Koivisto.

Prästen och kyrkoledaren Sreyleak vill tacka finländarna för stödet och förtroendet:  

– Vi gör vårt bästa för att vara värda ert förtroende och ber i våra böner om förmågan att tjäna människor på rätt sätt så att vi kan fullgöra Guds vilja. 

Text: Pia Ruotsala 

Översättning och bearbetning: Ann-Kristin Åvall 

 

Artikeln har ingått i tidningen Mission, som är gratis och kan beställas här.