Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Kyrkan i Taiwan behöver stöd för att växa

Församlingsbor firar nattvard vid seminariet i Hsinchu.

Vår vision är en växande och flexibel kyrka med ett stadigt teologiskt fundament. En kyrka som har en livskraftig kultur och där de unga är aktivt med i verksamheten. Så beskriver regionchefen Ilse Paakkinen arbetssynen i Taiwans lutherska kyrka.

Taiwans lutherska kyrka har sina rötter i 1950-talet, då Missionssällskapet inledde sitt arbete på ön. De första kyrkanställda hade tidigare jobbat i Kina. Idag är Taiwans lutherska kyrka (LCT) ett litet samfund med sina cirka 1750 medlemmar, och en självständig kyrka sedan 1977. Dess medlemmar är stadsbor varav de flesta är arbetare med rötter på landsbygden. Kyrkans verksamhetsutveckling begränsas av bristen på utbildad personal och människors rörlighet. Kyrkan behöver nya aktiva utbildade medlemmar till sin verksamhet och ett brett deltagande.

Missionssällskapet samarbetar med kyrkan kring personalutbildning och stöder bland annat ungdomars lägerverksamhet. Det är viktigt att involvera den nya ledargenerationen i kyrkans arbete, att arbeta för rättvisa mellan könen och utveckla missbrukararbetet samt ungdomsarbetet.

”Kyrkan har utmaningar med tillväxten. Vi vill vara med och stöda en livskraftig, växande och missionerande luthersk kyrka, där både församlingsanställda och -medlemmar kan blomstra utifrån sina förmågor”, säger Paakkinen.

Det är viktigt att stöda kyrkan i Taiwan trots att välståndet i samhället ökat med åren. I Taiwan där buddhismen och taoismen dominerar är kristendomen, och speciellt lutherska kyrkan, fortfarande skör.

”För att öka på kyrkans verksamhet behövs mer än bara pengar. Missionssällskapets nätverkssamarbete, både internationellt och i Asien, stärker kyrkans tillväxt. Kyrkan tjänar också utsatta grupper i samhället.”

Enda läroanstalten på doktorsnivå

Vid Lutherska seminariet stöder Missionssällskapet teologistudier och utvecklandet av undervisningen. Seminariet utexaminerar teologiemagistrar och doktorer samt anställda och lekmän till församlingsarbetet.

”Seminariet i Hsinchu är en viktig samarbetspartner, eftersom det är den enda lutherska läroanstalten som erbjuder utbildning på doktorsnivå på mandarinkinesiska. För Missionssällskapet, liksom för Lutherska världsförbundet, är det viktigt att de lutherska läroanstalterna runt om i världen erbjuder en så bred och högklassig teologiutbildning som möjligt för de lokala kyrkornas behov”, berättar Tero Norjanen, direktör för utrikesarbetet.

I Taiwan stöder Missionssällskapet också ett drogavvänjningscenter som riktar sig speciellt till 12–18 åriga pojkar. Där får pojkarna stöd och hjälp med att förbättra sina livsfärdigheter. Vid Nådens hem kan mammor få hjälp med drogavvänjning.

”En utmaning i arbetet med kvinnor är den omständighet att kvinnor med drogproblem stämplas hårdare än män. Samtidigt förväntas kvinnorna offra sig för sina familjer även när de tampas med drogproblem. För närvarande utvecklar man en modell som beaktar kvinnornas specialbehov och deras utsatta ställning i samhället. Genom arbetet med drogavvänjning når vi ungdomar och kvinnor på ett sätt som är banbrytande i det taiwanesiska samhället”, berättar Paakkinen.