Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Etäopetusmateriaalia kirkon kansainvälisestä työstä

Materialet behandlar människovärde och mänskliga rättigheter som berör speciellt dem som lever i fattigdom och som diskrimineras. På de högre årskurserna behandlas också anpassningen till klimatförändringarna. Materialet lämpar sig för undervisning i följande ämnen: religion, livsåskådning, modersmål, omgivningslära och samhällslära. Dessutom passar materialet för fenomenbaserad undervisning i global fostran.

Materialet består av videor med efterföljande frågor och kan användas i distansundervisning.

Bishnu Maya, en nepalesisk flicka

(Videons längd 2 min 43 s)

Bishnu Maya är en flicka som bor i en avlägsen by i Nepal. Landet Nepal ligger i Asien söder om Kina och norr om Indien. Tack vare fadderstöd kan hon gå i skola.

Bekanta dig med Bishnu Maya genom att titta på videon och svara på frågorna. I den här videon berättar många barn i världen om hur sin vardag. Bishnu Maya hittar du i mitten av den här videon (15/24). Klicka här nere.

Frågor:

 1. Vad gör Bishnu Maya om dagarna?
 2. Vad är det bästa som har hänt i Bishnu Mayas och andra flickors liv?
 3. Vad tyckte du att var intressant i filmen?

Bishnu Maya, en nepalesisk dalitflicka

(Videons längd 2 min 43 s)

Bishnu Maya är en nepalesisk flicka. Landet Nepal ligger i Asien söder om Kina och norr om Indien.

I Nepal är människorna indelade i olika kaster. Officiellt finns det ingen kastindelning längre men ändå behandlas människorna ojämlikt. Daliterna hör till den lägsta kasten. Bishnu Maya har det ändå bra. Tack vare fadderstöd kan hon gå i skola.

Bekanta dig med Bishnu Maya genom att titta på videon och svara på frågorna. I den här videon berättar många barn i världen om hur sin vardag. Bishnu Maya hittar du i mitten av videon (15/24). Klicka här nere.

Frågor:

 1. Hur har dalitflickornas liv förändrats i byn?
 2. På vilket sätt är Bishnu Mayas liv annorlunda jämfört med ditt?
 3. Hur inverkar skolgången på flickornas framtid?

Hoppets barn

(Videons längd 1 min 52 s)

Videon ”Hoppets barn” är en liten berättelse om vad fadderstöd kan betyda för ett barn i Etiopien. Livet för Abdulaziz kunde ha varit annorlunda. Kärleken hittar fram till de svagaste i samhället och ger dem hopp. Titta på videon och svara på frågorna.

Frågor:

 1. Vad behöver alla barn oberoende var de bor?
 2. Vad är Abdulaziz glad för? Nämn minst tre saker.

Varför är vissa rika och andra fattiga?

(Videons längd 3 min 2 s)

Varför är vissa rika och andra fattiga? Det är en komplicerad fråga. I den här animationsfilmen försöker vi öppna upp ämnet på ett enkelt och lekfullt sätt. Titta på videon och svara på frågorna.

Frågor:

 1. Hur behandlade européerna de länder som de erövrade för ca 500 år sedan?
 2. Vad hände med de här länderna när de blev självständiga?
 3. Hur kan vi göra världen mera rättvis?

Vad är utvecklingssamarbete?

(Videons längd 2 min 28 s)

Det här visste du knappast om utvecklingssamarbete! Det finns många missuppfattningar om den saken. Titta på videon om vad Finland på riktigt gör i världen och svara på frågorna.


Frågor:

 1. Varför behövs utvecklingssamarbete?
 2. Hurudan hjälp fick fattiga länder i början?
 3. Hur ser utvecklingssamarbete ut idag?

Klimatarbete i Kishapu, Tanzania

(Videons längd 1 min 21 s)

Torka till följd av klimatförändringarna gör det svårare för människorna att skaffa sig en utkomst i Kishapu i Tanzania. Finska Missionssällskapet stöder människorna på området att anpassa sig till klimatförändringarna. Arbetet görs via en lokal organisation. Titta på videon och svara på frågorna.

Frågor:

 1. Hur har klimatförändringarna påverkat människornas liv i Kishapu i Tanzania?
 2. Vad har människorna gjort för att anpassa sig till klimatförändringarna?
 3. Vilken betydelse har träd för klimatet?

Bishnu Maya, en nepalesisk dalitflicka

(Videons längd 2 min 43 s)

Bishnu Maya är en nepalesisk flicka. Landet Nepal ligger i Asien söder om Kina och norr om Indien.

I Nepal är människorna indelade i olika kaster. Officiellt finns det ingen kastindelning längre men ändå behandlas människorna ojämlikt. Daliterna hör till den lägsta kasten. Bishnu Maya har det ändå bra. Tack vare fadderstöd kan hon gå i skola.

Bekanta dig med Bishnu Maya genom att titta på videon och svara på frågorna.

I den här videon berättar många barn i världen om hur sin vardag. Bishnu Maya hittar du i mitten av videon (15/24). Klicka här nere.

Frågor:

 1. Hur har dalitflickornas liv förändrats i byn?
 2. På vilket sätt är Bishnu Mayas liv annorlunda jämfört med ditt?
 3. Hur inverkar skolgången på flickornas framtid?

Hoppets barn

(Videons längd 1 min 52 s)

Videon ”Hoppets barn” är en liten berättelse om vad fadderstöd kan betyda för ett barn i Etiopien. Livet för Abdulaziz kunde ha varit annorlunda. Kärleken hittar fram till de svagaste i samhället och ger dem hopp. Titta på videon och svara på frågorna.

Frågor:

 1. Vad behöver alla barn oberoende var de bor?
 2. Vad är Abdulaziz glad för? Nämn minst tre saker.

Varför är vissa rika och andra fattiga?

(Videons längd 3 min 2 s)

Varför är vissa rika och andra fattiga? Det är en komplicerad fråga. I den här animationsfilmen försöker vi öppna upp ämnet på ett enkelt och lekfullt sätt. Titta på videon och svara på frågorna.

Frågor:

 1. Vilka historiska händelser har lett till ojämlikhet i världen?
 2. 2Vad är det som bromsar utvecklingen i de länder som tidigare var kolonier?
 3. Hur kan vi göra världen mera rättvis?

Vad är utvecklingssamarbete?

(Videons längd 2 min 28 s)

Det här visste du knappast om utvecklingssamarbete! Det finns många missuppfattningar om den saken. Titta på videon om vad Finland på riktigt gör i världen och svara på frågorna.


Frågor:

  1. Varför behövs utvecklingssamarbete?
  2. Hurudan hjälp fick fattiga länder i början?
  3. Hur ser utvecklingssamarbete ut idag?

Klimatarbete i Kishapu, Tanzania

(Videons längd 1 min 21 s)

Torka till följd av klimatförändringarna gör det svårare för människorna att skaffa sig en utkomst i Kishapu i Tanzania. Finska Missionssällskapet stöder människorna på området via en lokal organisation att anpassa sig till klimatförändringarna. Titta på videon och svara på frågorna.

Frågor:

  1. Hur har klimatförändringarna påverkat människornas liv i Kishapu i Tanzania?
  2. Vad har människorna gjort för att anpassa sig till klimatförändringarna?
  3. Vilken betydelse har träd för klimatet?

Arbetar för att förhindra barnäktenskap i Nepal

(Videons längd 1 min 59 s)

Chandrakala Neupane giftes bort som 13-åring. Antalet barnäktenskap är fortfarande stort i Nepal. Titta på videon och svara på frågorna.

Frågor:

 1. På vilket sätt kan kvinnor som Chandrakala förbättra flickors ställning i Nepal?
 2. Vilka är orsakerna till barnäktenskap?