Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Bekanta dig med unga i våra verksamhetsländer

Finska Missionssällskapet verkar i 30 länder. Målet för allt vårt arbete är att ”budskapet om Guds kärlek förverkligas i hela världen i form av glädje, fred och rättvisa”. (Citatet från vår strategi 2017-2022.)

På lång sikt vill Missionssällskapet framför allt jobba i Asien, där de kristna kyrkorna ofta är små, svaga och i behov av stöd. Arbetet fortsätter i Afrika, Sydamerika och Europa, men på vissa håll med minskad insats. Under rubriken Vår verksamhet kan du läsa mer om var och hur vi jobbar och vilka frågor vi brinner för.

Totalt har Missionssällskapet närmare 100 missionärer utomlands. Ett tiotal av dessa talar svenska och stöds av församlingarna i Borgå stift. Vill du veta mer om vad de svenska missionärerna jobbar med? Da kan du läsa mera här.

Nilu från Nepal

PDF-fill, 294,69 KB

Ladda ner Nilu-från-Nepal.pdf

Unga krafter i Senegal

PDF-fill, 542,16 KB

Ladda ner Unga-krafter-i-Senegal-1.pdf

Aon från Thailand

PDF-fill, 263,06 KB

Ladda ner Aon-från-Thailand-1.pdf

Kittisak från Thailand

PDF-fill, 351,32 KB

Ladda ner Kittisak-från-Thailand.pdf