Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Material om globalt ansvar för ungdomar och unga vuxna

Materialpaketet vänder sig till högstadie- och gymnasieelever samt unga och unga vuxna i församlingarnas verksamhet. Materialets teman kan behandlas i samband med Utjämningsdagen eller FN:s internationella fredsdag.

Mål: Att väcka engagemang, inspirera och ge information

Avsikten är att eleven:

• kommer till insikt om orsakerna till fattigdom och/eller konflikter
• förstår hur fattigdom/konflikter påverkar den enskilda individen, samhället och hela världen
• blir medveten om hur alla kan vara med och arbeta för en mer jämlik värld
• bekantar sig med hur Finska Missionssällskapet arbetar för att minska fattigdom och motverka konflikter
• uppmuntras att fundera på sin plats i världen och till globalt ansvar

Utjämningsmaterial för unga och unga vuxna

PDF-fill, 24.57 MB

Ladda ner digitalt-utjamningsmaterial-for-unga-och-unga-vuxna-002.pdf