Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Uppdrag mottaget – En kort, men rolig kurs i mission

Missionen väcker många frågor. Stämmer det att missionen för med sig främmande kultur till utvecklingsländerna? Är kristendomen bättre än andra religioner? Varför dör så många afrikaner i aids? Når hjälpen säkert fram? För mission något gott med sig? Är mission att omvända folk? Borde det vara?

Detta häfte är en fickguide i ämnet ”allt som du alltid har velat veta om mission, men som du inte har vågat fråga”. Häftet kan fungera som tågläsning, ämne för chattar, inspiration för café-diskussioner, en källa till bakgrundsfakta eller material för smågrupper.
Smågrupper kan använda häftets sex huvudkapitel som teman för sex samlingar. Även under-rubrikerna kan fungera som tema för en kväll och i så fall blir träffarna betydligt fler. Modellexemplen, diskussionsfrågorna, bibelverserna och bönerna hjälper dig att fördjupa dig i temat. Serierna kan ge dig nya infallsvinklar. I slutet av boken finns tips hur du kan förverkliga missionen i din egen församling. Du kan själv hitta på fler.

 

Uppdrag mottaget – en kort, men rolig kurs i mission