Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Motion & Mission är ett enkelt sätt att jobba både för ditt eget och andras välmående. Söker du motionsinspiration? Nedan finns några exempel på hur verksamheten har förverkligats:

Kyrkans Ungdoms skidkampanj

Vintern 2021 uppmanade Kyrkans Ungdom sina medlemmar att delta i en skidkampanj. Deltagarna fick donera minst 10 cent / skidad kilometer eller en valfri summa per timme. Det var också möjligt att vara med genom att till exempel stavgå eller jogga. Deltagarna befann sig i flera delar av stiftet – Helsingfors, Borgå, Sibbo, Åbo, St. Karins, Vasa, Nykarleby, Jakobstad, Nedervetil, Pedersöre och Karleby. De insamlade medlen gick till att stöda barn- och ungdomsarbetet i Senegal och KUs avtalsmissionär Anna-Lena Särs. Två och en halv månad in i kampanjen hade motionärerna tillsammans redan samlat in 2000 euro.

Kyrkans Ungdoms skidkampanj


FC Puujalka

Hobbyfotbollslaget FC Puujalka har tre somrar i rad spelat i motionsserien i Helsingfors. Laget stöder Missionssällskapets klimatarbete genom att betala in 1 euro / mål / spelare till trädplantering i Tanzania. Laget har även uppmanat sina supportrar att delta i insamlingen. Sommaren 2020 lyckades Puujalka samla in 372 euro vilket motsvarar 74 träd.


Familjemotionsdag i Larsmo

I september 2020 ordnades en familjemotionsdag vid sportstugan i Larsmo. Under dagen fick man bekanta sig med olika motionsformer, allt från orientering, cross-fit och traillöpning till skollekar, zumba, karantänsjumppa och boule. Dagen startade med en kort inledning och uppvärmning och sen fick man välja tre olika motionspass. Dagen avslutades med servering. Vid anmälningen fick man själv välja vilket missionprojekt man vill understöda och med valfri summa. Dagen samlade 63 personer med ett ålderspann mellan 4-70+. Dagen var mycket uppskattad.