Hoppa till huvudinnehåll Hoppa till sidfot

Namibia 30 år – finländarna spelade en betydande roll i Namibias strävan att bli självständigt

I april 1989 hade självständighetsoperationen som övervakades av FN just börjat. På bilden (2. från vänster) är FN:s specialsändebud Martti Ahtisaari i norra Namibia för att reda ut den kritiska situationen som uppstått pga strider mellan sydafrikaner och Swapo-soldater från Angola. I förhandlingarna spelade också kyrkan en viktig roll. På bilden till höger Olle Eriksson och Namibias kyrkas biträdande ledare Matti Amadhila. Till vänster missionär Ulla Nenonen. Bild: Finska Missionssällskapets bildarkiv.

Namibia förklarades självständigt för 30 år sedan, den 21.3.1990.  Det var en otroligt stor festdag för namibierna men också för en stor grupp finländare.

Finländarna hade på ett betydande sätt medverkat i operationen som på ett skickligt sätt roddes i land av Martti Ahtisaari som hade befullmäktigats till uppgiften av FN.

I den internationella gruppen av dryga 7 000 fredsbevarare och FN-tjänstemän fanns många finländare och en hel finsk bataljon. I tiotals år hade den finska staten, fackföreningsrörelsen, kyrkan, politiska partier, medborgarorganisationer och solidaritetsrörelsen stött Namibia i dess strävan att bli självständigt.

Allt började för 150 år sedan, år 1870, då de första finländska missionärerna anlände till Amboland, nuvarande norra Namibia.

Vid sidan av att de började förkunna evangeliet lärde de sig språket, skapade ett skriftspråk och lärde människorna läsa. Skriftspråket gav grunden för ambolänningarnas nationella identitet. Missionsarbetet skapade förutsättningar för ambofolkets bildning som deras självständighet byggde på.

Text: Sari Lehtelä, på basen av en intervju med och en bok av Olle Eriksson, som arbetade för både Finska Missionssällskapet och kyrkan i Namibia.

Sammanfattning och översättning: Maria Westerling